українська російська англійська
Держлікслужба про зміни у процедурі отримання гуманітарної допомоги
23.04.2013 | 12:24
Прес-служба Державної служби з лікарських засобів

Відповідно до Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2004 р. № 1497, ввезення на митну територію, реалізація та застосування в Україні медичних виробів дозволяється тільки після їх державної реєстрації,  крім випадків, визначених МОЗ у встановленому порядку.

Наказом МОЗ України від 30.11.2012 № 979 «Про затвердження Порядку ввезення  на митну територію України незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного призначення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 20.12.2012 за № 2124/22436, чинним з 18.01.2013, врегульовано ввезення з метою:

- державної реєстрації (перереєстрації) медичної техніки та виробів медичного призначення;

- участі у програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва відповідно до міжнародних договорів;

- стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до законодавства).

Зазначаємо, що відповідно до листа Державної митної служби України  від 10.07.2012 № 11.1/2-16.3/7843: на виконання статті 197 Митного кодексу України Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України». Цією постановою також

визначено перелік документів, що видаються державними органами або іншими юридичними особами, уповноваженими на видачу цих документів, для подання їх митним органам при пропуску товарів через митний кордон України та їх митному оформленні.

До зазначених переліків не включено, зокрема, такий документ, як повідомлення щодо можливості або неможливості ввезення на територію України незареєстрованих медичних виробів, оскільки жодним законом України не передбачено подання митним органам цього документа.

Наказ Держлікінспекції МОЗ України від 16.06.2010 №112 «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів» втратив чинність 18.01.2013, про що було повідомлено Державну митну службу України (лист від 22.01.2013 № 1674-1.2/5.0/17-13).

Згідно з Законом України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Відповідно до статті 5 Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, здійснює, зокрема:

визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;

контроль за  транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності.

Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги приймають рішення за погодженням із митними і податковими органами України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, у сфері економічного розвитку, державну фінансову політику, державну політику у сфері цивільного захисту, Національним банком України чи його філіями (територіальними управліннями), Міністерством внутрішніх справ України.

Звертаємо увагу, що згідно з Указом Президента України  від 01.02.2013 № 51/2013 «Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України» Міністерство соціальної політики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань гуманітарної допомоги.

версія для друку