українська російська англійська
НКЦПФР схвалила порядок розпорядження коштами, які не були вчасно сплачені учасникам ІСІ
26.06.2013 | 16:24
ПРЕС-СЛУЖБА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про затвердження порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування, в зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються». Документ було прийнято на черговому засіданні регулятора.

«Даний регуляторний акт передбачає можливість депонування коштів, не сплачених учасникам ІСІ (інститутів спільного інвестування), у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм цінних паперів ІСІ. Також документом підвищено вимоги в частині забезпечення доступу до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників ліквідованих ІСІ. Так, даним проектом передбачено, що кошти, які залишилися непред'явленими до викупу у встановлений строк учасниками пайового фонду, депонуються шляхом відкриття КУА (компанією з управління активами) окремого поточного рахунку зі спеціальним режимом його використання за умови, якщо це буде передбачено відповідним законодавством. Проект регуляторного акта доповнено можливістю депонування коштів, несплачених учасникам ІСІ, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм цінних паперів ІСІ, такою як внесення цих коштів у депозит нотаріуса», - повідомила Оксана Симоненко, директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР.

Оксана Симоненко зазначила, що, враховуючи зміни чинного законодавства, а також переслідуючи мету дерегуляції діяльності КУА при здійсненні ними завершального етапу ліквідації пайових ІСІ, виключено вимогу до КУА щодо щоквартального звітування Комісії про результати проведення розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів.

Підкреслимо, що даний документ сприятиме запобіганню порушень законодавства на ринку цінних паперів, а також захисту прав та законних інтересів учасників ІСІ, які не пред'явили до викупу належні їм цінні папери ІСІ в установлений строк.

Найближчим часом документ буде оприлюднено на офіційному сайті Комісії, де всі бажаючі зможуть ознайомитися з його актуалізованим текстом.

версія для друку