українська російська англійська
Міносвіти визнало університети ДСНС одними з 10 кращих вишів
09.07.2013 | 13:57
ПРЕС-СЛУЖБА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Міністерство освіти і науки України разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у рамках апробації Національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів визначили перелік кращіх вишів 2013 року.

За визначенням розробників рейтингу, головними ознаками престижності університету є ефективні дії закладу, спрямовані на досягнення успішності, досконалості та конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та ринку праці, а також новаторство та вміння фокусувати зусилля на реалізації та досягнення тактичних і стратегічних цілей.

Ключовим моментом є результативність діяльності університету. Вона визначається якістю отриманої випускниками освіти та їхнім працевлаштуванням на ринку праці, професійною компетентністю та рівнем кваліфікації, конкурентоспроможністю, мобільністю та захищеністю на ринку праці.

Змістовна складова системи ранжування ґрунтується на індикаторах, які формують структуру критеріїв рейтингу за основними напрямами діяльності «Міжнародна активність», «Якість контингенту студентів», «Якість науково-педагогічного потенціалу», «Якість наукової та науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення».

Відповідно до цього рейтингу, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ІІІ позиція рейтингу) та Національний університет цивільного захисту України (IV позиція) було віднесено до 10 кращих вищих навчальних закладів, які готують фахівців за напрямами «Право, правоохоронна діяльність, цивільний захист, безпека життєдіяльності».

версія для друку