українська російська англійська
Уряд схвалив Концепцію створення системи державної підтримки експорту України
17.08.2013 | 10:00
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Уряд схвалив Концепцію створення системи державної підтримки експорту України. Відповідне розпорядження № 586-р прийнято Кабінетом Міністрів 1 серпня 2013 року.

Важливою складовою успішної інтеграції України у світовий економічний простір є створення системи державної підтримки експорту та сприятливих умов для вітчизняних виробників конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку.

На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з партнерами з-понад 200 країн світу, зокрема з країнами СНД, ЄС, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Африканського регіону, Близького та Середнього Сходу, Північної та Латинської Америки.

Зовнішня торгівля України наприкінці 2008 і у 2009 році розвивалась у складних умовах фінансово-економічної кризи, яка наявно продемонструвала ряд проблем, що існують у сфері вітчизняної експортної діяльності.

Загальне падіння обсягу експорту товарів та послуг у 2009 році порівняно з попереднім роком становило 1,6 раза. Так, обсяги експорту продукції вітчизняного металургійного комплексу знизилися у 2,2 раза; мінеральних продуктів — в 1,8 раза; хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості — в 2 рази, агропромислового комплексу та харчової промисловості — на 12,1 відсотка.

У 2010 році обсяг експорту товарів та послуг зріс порівняно з 2009 роком на 27,9 відсотка, а у 2011 році — на 30 відсотків порівняно з попереднім роком.

За підсумками I кварталу 2013 р. обсяг експорту товарів та послуг знизився на 1,3 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Незбалансованість експорту України, в якому переважає продукція з низьким ступенем переробки, потребує з боку держави  впровадження нових підходів до створення національної експортної політики, спрямованої на диверсифікацію експорту та збільшення в його структурі товарів з високою доданою вартістю.

Актуальними проблемами, що заважають повною мірою реалізувати експортний потенціал України, є низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції, відсутність механізму ефективного впровадження новітніх технологій та дієвої системи державної підтримки експортерів.

Метою Концепції є створення в Україні дієвої інтегрованої системи державної підтримки експорту, яка сприятиме успішній інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір.

Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити формування системи державної підтримки експорту України, функціонування якої сприятиме розвитку експортоорієнтованих виробництв, підвищенню рівня якості та конкурентоспроможності української продукції, яка експортується, покращенню позицій національних виробників на перспективних світових ринках, збільшенню зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг, збільшенню зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2013—2015 років.

версія для друку