українська російська англійська
Міністерством фінансів виконуються заходи щодо забезпечення збалансованості місцевих бюджетів
03.09.2013 | 12:25
Прес-служба Міністерства фінансів

Стартував новий навчальний 2013-2014 рік. На сьогодні належне фінансування сфери освіти під постійним контролем Уряду. Навчальні заклади, які 1 вересня прийняли тисячі дітей, школярів та студентів, мають повністю забезпечити якісним та безперебійним навчальним процесом.

Так, на 2013 рік у розрахунках міжбюджетних трансфертів враховані видатки на освіту в обсязі 63053,7 млн.грн., що на 4344,9 млн.грн., або на 7,4% більше показника 2012 року.

Окрім того, додатковим фінансовим ресурсом для вирішення фінансових проблем регіонів є нерозподілений резерв коштів, який у складі загального обсягу видатків місцевих бюджетів на 2013 рік передбачений в обсязі 615,3 млн.грн., що більше такого показника 2012 року на 46,5 млн.грн., або на 8,2%.

З метою врахування особливостей окремих бюджетів, які не враховує Формула розподілу міжбюджетних трансфертів, для місцевих бюджетів передбачено додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1000,7 млн.гривень.

Також задля забезпечення збалансованості місцевих бюджетів застосовується такий інструмент, як надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

З початку поточного року обсяг наданих позик складає:

на покриття тимчасових касових розривів – 34 млрд. гривень;

середньострокових позик - 1,6 млрд. гривень.

Урядом забезпечується виконання всіх зобов’язань держави щодо своєчасного перерахування місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів, в першу чергу дотації вирівнювання та додаткових дотацій.

Безперечно, серед важливих чинників якісної освіти, є забезпечення вчасних виплат заробітної плати, надбавок, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

Так, Міністерством фінансів України протягом 2013 року:

- забезпечується дострокове перерахування дотації вирівнювання, яка недоотримана місцевими бюджетами відповідно до нормативів щоденних відрахувань;

- надаються середньострокові позики у разі невиконання у відповідному звітному періоді доведених Міністерством фінансів України розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

- надаються позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.

Для забезпечення фінансовим ресурсом місцевих бюджетів для проведення виплат, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №197 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», внесено зміни до помісячного розпису асигнувань державного бюджету по дотації вирівнювання шляхом наближення асигнувань грудня на квітень-вересень.

Також надано доручення Державній казначейській службі України надавати позики в обсязі більше граничного, визначеного пунктом 4 Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1204:

- у квітні - для забезпечення своєчасних виплат з оплати праці працівникам бюджетних установ;

- у травні-липні та у серпні (для окремих бюджетів) - для забезпечення своєчасних виплат з оплати праці, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

За травень-серпень поточного року педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти нараховано відпускних – 7 млрд. гривень, станом на 15.08.2013 зазначену суму профінансовано 100%.

За інформацією, отриманою від головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, станом на 08.08.2013 заборгованість з виплати заробітної плати працівникам закладів та установ освіти, термін виплати якої пройшов, відсутня.

Одночасно зазначаємо, що забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, належить до компетенції місцевих органів влади.

Сьогодні на порядку денному гостро стоять питання всебічного наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Такі заходи в першу чергу мають відбуватися шляхом забезпечення органами місцевої влади своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів, вжиття ними заходів щодо покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та скорочення податкового боргу.

Окрім цього, важливим резервом фінансового забезпечення місцевих бюджетів є недопущення фінансових порушень, що призводять до втрат бюджетних коштів та комунальних ресурсів.

версія для друку