українська російська англійська
С.Тимченко: Державний земельний кадастр слугуватиме основою цілісної системи геопросторових даних
18.09.2013 | 16:50
Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Наше першочергове завдання - забезпечити створення та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних для реалізації єдиної державної політики у сфері створення, зберігання та використання геопросторових даних України. Планувати діяльність стосовно реалізації цих масштабних завдань слід з урахуванням розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг та інтегрування України в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних. Про це заявив Голова Держземагентства України Сергій Тимченкопід час презентації перших результатів пілотного проекту стосовно запровадження національної системи геопросторових даних, який нині проводиться  на базі Фастівського району Київської області.

В Україні на галузевому рівні, в державних адміністраціях різного рівня, в органах місцевого самоврядування, в кадастрових та інформаційних центрах започатковані та реалізуються проекти створення геоінформаційних систем різноманітного спрямування і охоплення територій.

Разом з тим, з огляду на досягнення передових країн світу у створенні інфраструктури геопросторових даних усе яскравіше у цій сфері проявляються проблеми, які досі в Україні не вдалося вирішити. Так, на заваді швидкому просування вперед у цьому стратегічному напрямі стоїть переважно відомчий принцип формування геоінформаційних ресурсів без належного рівня координації та взаємодії та значне дублювання топографо-геодезичних та картографічних робіт. Дошкуляє і обмежений доступ до геопросторових даних, що накопичуються у відомчих фондах. В Україні відсутня єдина система національних стандартів на геоінформаційну продукцію. Крім того, на часі ліквідація невідповідністі законодавства у сферах геодезії і картографії, державної таємниці, сертифікації, ліцензування, інформаційних та геоінформаційних технологій сучасному постійно зростаючому рівневі розвитку науки і техніки, вимогам органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадян до якості й оперативності доступу і отримання геопросторових даних тощо.

Отже, необхідність вдосконалення державної політики у сфері формування і використання геоінформаційних ресурсів в Україні на засадах створення та сталого розвитку національної інфраструктури геопросторових даних – це вимога часу.

Досвід Держземагентства України у створенні та наповненні Державного земельного кадастру з урахуванням  кращих світових практик дозволить прискорити  та організувати роботи з перетворення географічної інформації у важливий стратегічний ресурс державного управління та загальносуспільний продукт споживання, у вагомий чинник сталого соціально-економічного розвитку країни та інтегрування в глобальний інформаційний простір. Геопросторові дані створюються переважно в цифровій формі з використанням сучасних інформаційних та супутникових технологій, дистанційного зондування Землі та цифрових методів картографування і складають основу широкого застосування геоінформаційних технологій в кадастрових та моніторингових системах, у навігації, транспорті, аграрному комплексі та обороні.

Зважаючи на постійно зростаючі обсяги геопросторових даних, їх високу вартість, багатогалузеве походження і широке застосування, а також на проблеми, що об’єктивно виникають в організації міжгалузевої взаємодії при виробництві, використанні та інтегруванні даних з різних джерел, у більшості країн світу розроблені та реалізуються програми створення національних інфраструктур геопросторових даних, які об’єднують усі ланки і види забезпечення виробництва, постачання та використання геоінформаційних ресурсів на базі Державного земельного кадастру як основи цілісної системи геопросторових даних.

Національна інфраструктура геопросторових даних спрямована на удосконалення системи забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, підвищення ефективності використання геопросторових даних та геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади, місцевого самоврядування, в економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій сферах в інтересах держави, суб’єктів господарювання і громадян на основі створення і сталого розвитку національної інфраструктури геопросторових даних України як складової єдиного інформаційного простору.

Переваги створення національної інфраструктури геопросторових даних полягають у запобіганні дублювання даних, їх достовірності, швидкому цілодовому доступ до інформації, скороченні витрат на створення, зберігання  та захист даних. Передбачається спрощений доступ до великих об’ємів різнорідних даних.

Крім того, створення національної інфраструктури геопросторових даних суттєво покращить державне регулювання і управління у всіх сферах діяльності, дасть поштовх розвитку економічного моделювання управління інноваціями, допоможе у діяльності бізнес-структур, зокрема щодо розвитку логістики та продажу. Очевидні і соціальні переваги запровадження національної інфраструктури геопросторових даних, яка дозволить значно покращити моніторинг екологічних та природних ресурсів, сприятиме запобіганню та ліквідації наслідків стихійних лих та катастроф, позитивно впливатиме на розвиток та управління інфраструктурою, освітою, охороною здоров’я, культурними процесами тощо.

версія для друку