українська російська англійська
Роз'яснено порядок оподаткування операцій з передачі багатоквартирних будинків на баланс ОСББ
07.10.2013 | 11:36
Прес-служба Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

У зв’язку з надходженням звернень та скарг громадян щодо оподаткування операцій з передачі багатоквартирних будинків з балансу комунального підприємства на баланс ОСББ, Держпідприємництво звернулося до Міндоходів з проханням надати відповідне роз’яснення.

Для підприємств, які передають з балансу основні засоби:

У разі здійснення операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам, сума перевищення доходів від такої передачі над балансовою вартістю об’єктів основних засобів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такої передачі включається до витрат платника податку.

При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти.

Для підприємств, які отримують на баланс основні засоби:

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 145 «Деякі питання безоплатної передачі основних засобів» передбачено, що безоплатна передача основних засобів платникові податку на прибуток з метою їх експлуатації за рішенням ЦОВВ здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» і Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабміну від 21.09.1998 №1482.

При цьому, не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до ПКУ доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабміном чи під гарантії Кабміну, з метою здійснення їх експлуатації, визнаються з метою оподаткування доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованих у порядку, передбаченому ПКУ, у момент нарахування такої амортизації.

Для неприбуткових установ та організацій застосовується особливий порядок оподаткування, встановлений статтею 157 ПКУ.

Згідно з вимогами ПКУ від оподаткування звільняються доходи ОСББ, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Таким чином, доходи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у вигляді основних засобів, переданих у встановленому порядку з комунальної власності на баланс такого об’єднання, не підлягають оподаткуванню податком на прибуток за умови, що таке об’єднання внесено до Реєстру неприбуткових організацій та установ та використовує це майно для забезпечення потреб основної діяльності.

версія для друку