українська російська англійська
Внесено зміни до переліку ЦОВВ, при яких утворюються ради вітчизняних та іноземних інвесторів
24.10.2013 | 14:16
Прес-служба Міністерства закордонних справ

23 жовтня 2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про внесення зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, при яких утворюються як консультативно-дорадчі органи ради вітчизняних та іноземних інвесторів».

У контексті виконання поставлених Главою держави та Урядом України завдань щодо належної реалізації національних зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів Міністерство закордонних справ України на постійній основі здійснює системну роботу щодо закріплення вітчизняних виробників на традиційних закордонних ринках, розширення географії українського експорту, зокрема, надає необхідну політико-дипломатичну підтримку їхній участі у тендерних процедурах, реалізації масштабних інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном тощо.

З метою покращення взаємодії з вітчизняними експортерами, у т.ч. для ефективного захисту їхніх економічних і торговельних інтересів за кордоном, більш активного залучення до участі у бізнес-делегаціях під час візитів високого рівня, засідань міжурядових комісій, престижних міжнародних ярмарково-виставкових заходах у березні 2011 року при Міністерстві закордонних справ України в якості постійно діючого консультативного органу створено Раду експортерів.

З моменту створення відбулося 5 засідань Ради. В останньому, яке проводилося в оновленому складі, взяли участь керівники 70 провідних українських підприємств та компаній, що фактично представляють увесь спектр експортоорієнтованих галузей економіки України (насамперед, металообробну, машинобудівну, хімічну, агропромислову, а також сферу послуг).

До роботи оновленої Ради залучено низку впливових українських бізнес-структур, зокрема, Торгово-промислової палати України та Українського союзу промисловців і підприємців, а також галузеві асоціації, що об’єднують не тільки потужні компанії, а й представників малого та середнього бізнесу.

Беручи до уваги розширення складу Ради, у т.ч. за рахунок відомих іноземних та міжнародних фінансово-інвестиційних компаній, а також торгівельних палат та інших бізнес-структур, зокрема, Американської торгівельної палати в Україні, Європейської Бізнес-Асоціації та Американсько-української Ділової Ради, компаній, члени яких реалізують на території України низку інвестиційних проектів, було прийнято рішення трансформувати наявний формат співробітництва у Раду експортерів та інвесторів України.

Започаткування роботи Ради саме у такому оновленому форматі дозволить МЗС України повною мірою використати переваги державно-приватного партнерства, спрямувати зусилля на надання політичної та організаційної підтримки як вітчизняним експортерам, так і іноземним інвесторам.

На сьогодні МЗС здійснює постійний моніторинг та оперативне інформування профільних центральних органів виконавчої влади щодо проблемних питань діяльності іноземних інвесторів в Україні та шляхів їх вирішення, опрацьовує пропозиції членів Ради стосовно вдосконалення умов ведення бізнесу, покращення регуляторного середовища, стимулювання інвестиційної діяльності в Україні з урахуванням передового іноземного досвіду.

Прийняття зазначеної постанови дозволить посилити правові засади для функціонування Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, систематизувати роботу з провідними зарубіжними інвесторами, зокрема, у напрямку підвищення їх поінформованості щодо пріоритетного значення, яке надається Урядом України для покращення ділового та інвестиційного клімату, формування системи сталого партнерства у форматі «влада-бізнес». У свою чергу це сприятиме підвищенню рівня інвестиційної привабливості нашої держави, відтак надасть додатковий імпульс процесу залучення інвестицій у провідні галузі вітчизняної економіки та регіональні проекти.

 

версія для друку