українська російська англійська
МОН здійснює оновлення законодавчої бази, впроваджуючи європейські стандарти
29.11.2013 | 18:06
Прес-служба Міністерства освіти і науки

29 листопада 2013 року відбулося розширене засідання Правління Громадської ради при Міністерстві освіти і науки за участю Першого заступника Міністра Євгена Суліми. У засіданні взяли участь голови всіх комісій Громадської ради при МОН.

Євген Суліма розповів про пріоритетність євроінтеграційного курсу України та досягнуті результати у цьому напрямі.

Зокрема, Євген Суліма зазначив, що з метою сприяння подальшій інтеграції України до європейського простору вищої освіти у контексті її членства в Болонському процесі Міністерством за участю заінтересованих сторін та підтримки й участі експертів Європейського фонду освіти та Ради Європи розроблено Національну рамку кваліфікацій, план заходів щодо її впровадження, проекти концепції та стратегії розвитку національної системи кваліфікацій, методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу.

За словами Першого заступника Міністра, поглиблюється міжнародне співробітництво, розширюється участь вищих навчальних закладів, науковців і студентів у міжнародних освітянських і наукових проектах. Серед основних пріоритетних напрямківмодернізація програм підготовки вищої освіти, запровадження механізмів забезпечення якості вищої освіти відповідно до європейських стандартів і рекомендацій, відновлення тісної співпраці між університетами та промисловістю, інноваційна діяльність.

«Заслуговує на увагу реалізація програми подвійних дипломів. Враховуючи європейський та український ринки праці, при підготовки фахівця необхідно давати йому можливість отримати диплом іншого закордонного ВНЗ. Таким чином, ми створюємо умови для мобільності студентів, викладачів», - наголосив Перший заступник Міністра.

Він поінформував, що розширюється міжнародна мобільність студентів і викладачів. Зокрема, в рамках бюджетної програми Уряду протягом 2012/2013 навчального року направлено 353 особи на навчання та стажування у провідні вищі навчальні заклади за кордон, з 47 українських вищих навчальних закладів: 180 студентів, 73 аспіранта і 100 науково-педагогічних працівника.

«Для ефективнішого управління системою професійно-технічної освіти здійснюється оновлення законодавчої та нормативно-правової бази, яка існує в європейських країнах», - зазначив Перший заступник Міністра.

Євген Суліма звернув увагу членів Громадської ради на те, що триває робота над проектом нового Закону України «Про професійну освіту»: «Цей Закон регулюватиме суспільні відносини, спрямовані на забезпечення прав громадян рівного доступу до професійної освіти з врахуванням потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках та фахівцях середньої ланки в умовах ринкової економіки та інтеграції України у міжнародний економічний і освітній простір».

Окрім того, Перший заступник Міністра зазначив, що на підтримку реформування системи освіти започатковано проект Твіннінг «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до Європейської політики навчання впродовж життя».   

Як повідомив Євген Суліма, МОН співпрацює з Європейським Фондом Освіти у напрямі вдосконалення національної системи професійно-технічної освіти відповідно до європейських стандартів.

У рамках інтеграції в європейський простір у сфері середньої освіти в січні 2013 року Україна приєдналась до робочого простору програмиE-Twinning Plus”.

«У рамках п’ятого конкурсу Програми Темпус до кінцевого списку проектів, рекомендованих до фінансування Європейським Союзом, включено 108 проектних пропозиції, з них 23 проекти за участю українських університетів. Сукупний бюджет проектів за участі України перевищує 18 млн. євро».поінформував він.

За словами Першого заступника Міністра, за результатами п’ятьох конкурсів Програми Темпус в Україні запроваджуватиметься 61 проект.

Перший заступник Міністра детально зупинився на питанні освітніх програм ЄС, спрямованих на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн.

«Конкурс Програми Еразмус Мундус проходить за трьома напрямами, українці є активними учасниками та переможцями двох. У травні 2013 року відповідно до офіційного рішення Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 87 стипендій були надані українським студентам для навчання на одній зі 138 магістерських програм та сім стипендій – для навчання на одній із 42 спільних докторських програм європейської освітньої програми Еразмус Мундус. Цього року серед 147 стипендій Еразмус Мундус магістерського рівня, що отримали студенти в шістьох країнах Східного Партнерства, більше 50% - 84 були надані студентам з України. Це ще раз підтверджує, що система освіти України є якісною, робить майбутніх фахівців підготовленими до того, щоб брати участь у міжнародних європейських проектах», - наголосив Євген Суліма.

«Україна знаходиться в десятці найбільш активних країн, які не є членами ЄС або асоційованими членами ЄС, що беруть участь у Сьомій Рамковій Програмі ЄС з досліджень та технологічного розвитку. Серед всіх «третіх» країн Україна посідає шосте місце з точки зору кількості заявників і сьоме місце з точки зору загального бюджетного внеску. Серед країн Східного Партнерства Україна посідає перше місце як за кількістю поданих, так і за кількістю підтриманих пропозицій. Пріоритетними галузями співпраці є матеріалознавство, біотехнології, інформаційно-комунікаційні технології, аеронавтика», - повідомив Перший заступник Міністра.

«Для європейського та світового освітнього простору українська система вищої освіти є гідним партнером. Міністерство освіти і науки й надалі продовжуватиме роботу в цьому напрямі», - підкреслив Євген Суліма.

 

 

 

версія для друку