українська російська англійська
НКЦПФР повідомляє про підсумки загальних зборів акціонерів Національного депозитарію
25.04.2014 | 09:34
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

На загальних зборах акціонерів Національного депозитарію України 24 квітня було розглянуто звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2013 рік, а також затверджено висновки Ревізійної комісії й річний звіт НДУ за минулий рік. Крім того, акціонери прийняли рішення про розподіл прибутку депозитарію за 2013 рік, що склав 11,882 млн. грн., затвердження розміру річних дивідендів, що будуть перераховані до Державного бюджету відповідно до законодавства. Додатково акціонери внесли зміни до Статуту установи.

Також зборами було прийнято рішення щодо обрання членів Наглядової ради НДУ, Ревізійної комісії та склад Правління установи. Відтепер до складу Наглядової ради входитимуть по дві особи від НКЦПФР та Національного банку України та по одній особі від Ощадного банку України, Державного експортно-імпортного банку та корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. У свою чергу Правління буде представлено сімома особами - Максимом Івановим, Ігорем Івченком, Сергієм Каменярем,  Сергієм Румпою, Андрієм Степаненком, Крістіною Прасоловою; очолить орган Геннадій Журов.

Таким чином до нинішнього складу Правління НДУ увійшли як фахівці, що мають значний досвід роботи в депозитарії, так і спеціалісти, за плечима яких – суттєві надбання на ринку цінних паперів, що забезпечить наступництво та позитивні зміни у діяльності Національного депозитарію та дозволить реалізувати досить складне завдання із подальшого реформування депозитарної системи, що стоїть наразі перед новою командою НДУ.

«Певен, що рішення, прийняті акціонерами НДУ на зборах, сприятимуть підвищенню ефективності роботи Депозитарію, покращенню якості обслуговування його клієнтів та повному виконанню усіх покладених на нього державою завдань й, окрім того, допоможуть у реалізації можливості участі в депозитарії міжнародної депозитарної організації», - запевнив Дмитро Тевелєв, Голова НКЦПФР.

Довідкова інформація

Національний депозитарій України створений у 1998 році; установа виконує функції Центрального депозитарію. Відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему» 25 % акцій НДУ належить державі та знаходиться в управлінні НКЦПФР; ще 25 % належить НБУ, 24,99 % - Ощадному банку України, 10, 99 % - корпоративному недержавному пенсійному фонду НБУ, решта – іншим акціонерам.

 

версія для друку