українська російська англійська
НКЦПФР фіналізувала роботу над визначенням порядку нагляду за виконанням пруденційних норм профучасниками
10.06.2014 | 09:44
Пресс-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та до Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їхній  діяльності. Відповідні рішення були прийняті на плановому засіданні регулятора 03 червня 2014 року.

За словами фахівців Комісії, першим із згаданих документів уніфіковано підходи до розрахунку пруденційних показників, передбачених нормативно-правовими актами регулятора з питань пруденційного нагляду. Другим із прийнятих  документів визначено порядок, за яким Комісія здійснює нагляд за дотриманням профучасниками пруденційних нормативів, та заходи реагування з боку Комісії у разі їх недотримання.

Нагадаємо, що змінився сам підхід до оцінки ризиків профучасників, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів – від розрахунку рівня ризику профучасника у балах до розрахунку окремих пруденційних нормативів. Також інститути спільного інвестування виключено з об’єктів пруденційного нагляду, оскільки вони не є професійними учасниками ринку, для яких цей нагляд передбачено. Натомість для профучасників, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, встановлено вимоги щодо створення внутрішньої системи запобігання та мінімізації впливу ризиків, одним з елементів якої є система управління ризиками, однією з функцій якої стане управління ризиками інститутів спільного інвестування, що знаходяться в управлінні компанії.

Також серед новацій, запропонованих регулятором, – те, що Положенням про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їхній діяльності передбачено строк, протягом якого професійний учасник має здійснити заходи щодо самостійного приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення. Якщо після закінчення такого строку розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативу, такий професійний учасник повинен буде підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану. При цьому регулятор буде здійснювати індивідуальний нагляд за таким професійним учасником. Коли учасник приведе пруденційний показник у норму, він має письмово повідомити про це Комісію для зняття індивідуального нагляду. Якщо ж учасник порушуватиме процедуру або врешті не зможе привести показник у норму, на нього чекає відповідальність згідно до законодавства.

Під час оприлюднення проектів двох цих рішень Комісія отримала від ПАРД (Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв) та УАІБ (Української асоціації інвестиційного бізнесу) низку пропозицій, частина з яких була врахована. Наразі документи  готуються для подання на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

версія для друку