українська російська англійська
НКЦПФР презентувала Річний звіт про роботу регулятора та ринку у 2013 році
12.06.2014 | 10:46
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підбила підсумки своєї роботи й діяльності українського фондового ринку за 2013 рік, презентувавши Річний звіт під назвою «Рух ринку цінних паперів України до світових стандартів задля економічного зростання держави».

У першу чергу варто зазначити, що Комісія здійснила важливі і серйозні кроки в реформуванні депозитарної системи України відповідно до кращих міжнародних практик, що стали прикладом реальної реформи, ініційованої регулятором та успішно завершеної. У жовтні минулого року набрав чинності Закон «Про депозитарну систему України», спрямований на забезпечення функціонування в Україні надійної централізованої депозитарної системи. Він визначив основні принципи здійснення клірингової діяльності, усунув існуючі прогалини законодавства у сфері обліку прав власності на цінні папери, а також забезпечив технологічну консолідацію професійних учасників депозитарної системи України, ввів чіткі і прозорі механізми здійснення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, передбачив неможливість ініціації корпоративних конфліктів тощо. Це все є дуже важливим для вітчизняного фондового ринку та його інтеграції у світову фінансову систему.

У 2013-ому Комісія продовжила роботу над розвитком фондового ринку, в тому числі шляхом удосконалення законодавства. Серед значущих законодавчих ініціатив Комісії минулого року, які містять найбільш новаторські норми, — розширення спектру фінансових інструментів на фондовому ринку і введення нових видів корпоративних облігацій, введення інституту загальних зборів власників корпоративних облігацій, а також встановлення критеріїв і наслідків настання дефолту за ними (законопроект про це вже прийнятий Парламентом у першому читанні). Крім цього, Комісія запропонувала комплексне вдосконалення законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств у частині актуалізації механізму визначення ринкової вартості цінних паперів; передбачення механізму проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування та функціонування корпоративного секретаря в акціонерному товаристві. І цей законопроект також вже проголосований депутатами у першому читанні. Також регулятор запропонував ввести в вітчизняне законодавство один із найефективніших інструментів захисту учасниками товариств своїх порушених прав — похідний позов – та ініціював появу механізму сквіз-аут.

Минулий рік змінив й сам підхід до роботи на фондовому ринку, оскільки з 1 січня 2013 року подача звітності до регулятора почала здійснюватися тільки в електронній формі, спростивши комунікацію між учасниками фондового ринку й регулятором та наблизившись до світових стандартів. Окрім того, минулий рік став знаковим в частині розбудови спільно з АРІФРУ (Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України) Системи моніторингу фондового ринку (СМФР); такий перехід до електронних баз даних й автоматизованих реєстрів дозволяє зробити інформацію більш повною і контрольованою з боку державного регулятора, а отже й більш захищеною та достовірною. Оновлена система – це цілісний продукт, який дозволяє проводити якісніший та оперативніший моніторинг учасників ринку, формує детальну картину стану ринку цінних паперів в Україні, а, значить, робить надійнішим захист прав інвесторів, що, у свою чергу, підвищує привабливість вітчизняного фондового ринку.

Серед ключових показників, наведених у звіті, ті, що свідчать про високу активність біржового сегменту – так, обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на 76 %, склавши 464,43 млрд. грн. за 2013 рік, що, звісно, є відрадним фактом, адже частка біржового ринку зросла у порівнянні з минулим роком більше, ніж удвічі, і становила
28,17 %.

Також 2013 рік характеризувався зростанням таких важливих для світової фондової спільноти показників, як капіталізація лістингових компаній фондового ринку та співвідношення такої капіталізації до ВВП. Якщо  говорити про перший показник, то станом на кінець попереднього року він складав біля 350 млрд. грн., тоді як роком раніше – 275 млрд. грн., що свідчить про підвищення вартості оцінки компаній, які пройшли процедуру лістингу та занесені до біржового реєстру організаторів торгівлі. У той же час збільшилось співвідношення капіталізації лістингових компаній до ВВП: цей показник на кінець 2013 року становив 23,73%, тоді як минулого року – 19,66%. Обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринка також збільшився і становив 141,77 млрд. грн.

Повну електронну версію річного звіту можна завантажити на сайті Комісії.

 

 

 

версія для друку