українська російська англійська
Відбулося засідання колегії МОН
25.09.2014 | 17:53
Прес-служба Міністерства освіти і науки

25 вересня 2014 року під головуванням Міністра освіти і науки Сергія Квіта відбулося засідання колегії МОН.

Першим було розглянуто питання щодо облаштування студентів та викладачів з Донбасу.

Окрім того, на колегії МОН обговорили проект нової Концепції профільного навчання у старшій школі. Зокрема, метою профільного навчання є забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною середньою і професійною освітою, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Засвоєння змісту освіти у загальноосвітніх навчальних закладах з профільним навчанням має, по-перше, забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, по-друге – підготовку до майбутньої професійної діяльності.

Передумовами для профільного навчання є організація допрофільної підготовки учнів на завершальному етапі основної школи (8-9 класи), і як результат – вмотивований вибір учнем профілю навчання; запровадження поглибленого вивчення одного або кількох предметів в основній школі; організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками (особами, які їх замінюють) щодо необхідності та можливостей навчального закладу у відкритті того чи іншого профілю; врахування потреби та перспектив національного та регіонального ринків праці; наявність можливих матеріальних та фінансових ресурсів школи та регіону тощо.

Проект Концепції викликав широку дискусію серед членів колегії МОН, які надавали свої пропозиції та побажання щодо його удосконалення.

Відтак, було прийнято рішення продовжити роботу над проектом нової Концепції профільного навчання у старшій школі, а Міністерство освіти і науки спільно з Національною академією педагогічних наук України розробить рекомендації щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів на період до запровадження нової Концепції.

Також на засіданні колегії МОН розглянуто Концепцію Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань.

За словами директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, згідно з Концепцією у процедуру атестаційної експертизи навчального закладу, що передує прийняттю рішення про визнання його атестованим чи неатестованим, повною мірою включається складова громадського контролю на всіх етапах її проведення. До того ж, максимально спрощується і сама процедура атестаційної експертизи, що, своєю чергою, дозволяє мінімізувати відповідні корупційні ризики, створює відкритий інформаційний простір для висвітлення досягнень і пошуку шляхів вирішення проблемних питань діяльності навчального закладу, що атестується.

Такий підхід до організації державної атестації не лише найповніше реалізує принцип державно-громадського управління освітою, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для розвитку мережі навчальних закладів і, відповідно, рівного доступу населення до якісної освіти.

Обговорюючи питання відзначення працівників галузі освіти і науки державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, було прийнято рішення щодо оприлюднення всіх подань на нагороди від областей на офіційному веб-сайті МОН.

Окрім того, на засіданні колегії МОН розглянуто питання продовження строку виплати стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад 2013 року за особливі успіхи у навчанні; рекомендації щодо призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених; надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

 

версія для друку