українська російська англійська
НКЦПФР актуалізує умови діяльності торговців та організаторів торгівлі цінними паперами
17.11.2014 | 09:57
Прес-служба Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила ряд змін до норм, що регулюють діяльність фондових бірж та торговців цінними паперами. Відповідні резолюції були прийняті на останніх засіданнях регулятора.

«Робота над змінами була плідною – Комісія ретельно обговорила їх з учасниками ринку. Зокрема, запропоновано оновити правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: андерайтингу, а також брокерської та дилерської діяльності в частині вимог до договорів. У ліцензійних умовах зазначено, що може називатися форс-мажорними обставинами, та як при цьому мусить комунікувати професійний учасник з регулятором; крім того, для торговців цінними паперами спрощено умови провадження професійної діяльності», – прокоментував Іраклій Барамія, заступник директора Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР.

У частині роботи брокерів, дилерів та андерайтерів передбачено зміни з метою адаптації законодавства України до нормативно-правової бази Європейського Союзу. Зокрема, вони стосуються наявності печатки у юросіб, зміни порядку складання реєстру власників іменних цінних паперів, взаємодії учасників депозитарної системи щодо емісії цінних паперів та порядку проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Окрім того, уточнено критерії ідентифікації цінного папера та іншого фінансового інструменту, неможливості розірвання укладених на фондовій біржі договорів та ін. А також зміни запропоновано щодо істотних умов договору та переліку інформації, яка повинна міститись у звіті брокера/управителя.

Окрім зазначеного, для покращення регулювання діяльності торговців та організаторів торгів цінними паперами відповідні Ліцензійні умови було доповнено кількома суттєвими положеннями. Зокрема, визначено поняття «форс-мажорні обставини» та передбачено надання ліцензіатом інформації щодо настання або закінчення таких умов, яка є підставою для подовження строку надання інформації, що подається до Комісії. Більше того, виключено вимоги щодо подачі протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін довідки про зміни в складі членів фондової біржі та щодо обов’язкового розроблення торговцем цінними паперами положення про внутрішній контроль та призначення контролера.

Довідкова інформація

Перелік проектів рішень, що врегулюють питання укладання договорів з цінними паперами:

·               «Про затвердження Змін до Типового договору андеррайтингу»;

·               «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»;

·               «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку»;

·               «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами».

Найближчим часом зазначені документи будуть опубліковані на сайті НКЦПФР.

 

версія для друку