українська російська англійська
НКЦПФР прийняла рішення щодо професійної діяльності депозитарних установ у Криму
18.11.2014 | 09:57
ПРЕС-СЛУЖБА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь» на своєму плановому засіданні 11 листопада 2014 року.

«Комісія прийняла рішення з метою реалізації вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та захисту прав інвесторів, запобігання і уникнення ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку. Це важливо, оскільки документом визначені конкретні дії, які необхідно вчинити депозитарним установам, які зареєстровані на окупованій території нашої держави, а також дії інших учасників депозитарної системи, спрямовані на збереження інформації про права власності на цінні папери інвесторів та захист таких прав», – зауважила Ірина Курочкіна, директор департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР.

Нагадаємо, що документ зобов’язує депозитарні установи та/або їхні спеціалізовані структурні підрозділи, які зареєстровані та розташовані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, не пізніше 30 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням змінити своє місцезнаходження у межах України, але поза межами Окремої території (АР Крим та міста Севастополь, а також населених пунктів Донецької та Луганської областей, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції (АТО). При цьому, до зміни місцезнаходження депозитарні установи зможуть здійснювати лише операції щодо списання прав на цінні папери з рахунку депонента в такій установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій обраній ним депозитарній установі на материковій частині України, крім населених пунктів Донецької та Луганської областей, які знаходяться на території проведення АТО. Також депозитарним установам дозволятимуться корпоративні операції емітентів (крім розміщення та продажу раніше викуплених емітентом цінних паперів) та безумовні операції на підставі розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Щодо депозитарних установ, які протягом встановленого документом строку не змінять свого місцезнаходження, Комісія не пізніше 60 днів з дати набрання чинності цим документом прийме рішення про анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що зобов’яже депозитарні установи розпочати процедуру припинення провадження депозитарної діяльності.

Крім того, в документі реалізована вимога Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» щодо необхідності проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів (переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами), якщо їхнім набувачем є особа, яка розташована (знаходиться) на тимчасово окупованій території України, – лише за принципом поставки проти оплати та після повної оплати цих цінних паперів.

Наразі документ поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Це рішення набере чинності з дня його офіційного опублікування.

 

версія для друку