українська російська англійська
Мін'юст пропонує провести відкриті громадські обговорення щодо Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній
26.11.2014 | 19:44
ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

Міністерство юстиції повідомляє, що наказ Державної авіаційної служби від 24 жовтня 2014 року № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», якому Міністерством юстиції 13 листопада 2014 року присвоєно № 1440/26217, на сьогодні не набрав чинності, оскільки його не включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та не опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

На сьогодні процедура державної реєстрації зазначеного нормативно-правового акта не завершена, враховуючи вимоги законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, зокрема, пункту 1 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, відповідно до якого державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

У зв’язку з надходженням численних звернень суб’єктів господарювання щодо неврахування Державною авіаційною службою при прийнятті проекту наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» висновків та пропозицій, наведених у витязі з протоколу експертної групи з питань реформування галузі авіаційного транспорту від 11 серпня 2014 року (створеної при Міністерстві інфраструктури), а також інших зауважень Міністерство юстиції звернулось до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби з пропозицією провести відкриті громадські обговорення щодо наказу Державної авіаційної служби від 24 жовтня 2014 року № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній».

Лише після врахування усіх пропозицій, висловлених громадськістю, Міністерство юстиції у максимально стислі строки здійснить правову експертизу та державну реєстрацію запропонованих змін до зазначеного наказу.

 

версія для друку