українська російська англійська
НКЦПФР удосконалила норми провадження професійної діяльності Центральним депозитарієм і депозитарними установами
05.12.2014 | 10:07
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» на одному з останніх своїх планових засідань.

«Необхідність внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, перш за все, пов’язана з приведенням цього документу у відповідність до оновлень у законодавстві України та з потребами інвесторів та професійних учасників в удосконаленні його норм. Зазначені зміни стосуються багатьох питань з провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм та депозитарними установами. Зокрема, документ розширює можливості депозитарних установ щодо надання послуг з організаційного та інформаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерних товариств, уточнює норми щодо порядку приймання документів від юридичних осіб, які відмовилися від використання у своїй діяльності печаток, та переліку документів, що подаються КУА (компанією з управління активами) для відкриття рахунку у цінних паперах для ІСІ (інститутів спільного інвестування)», – прокоментувала Ірина Курочкіна, директор Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР.

Змінами передбачені норми щодо порядку набуття в депозитарній установі уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб статусу керуючого рахунками у цінних паперах депонентів – акціонерів неплатоспроможного банку, щодо якого затверджений план врегулювання, котрим передбачено його продаж інвестору, внесені корективи щодо осіб, які можуть бути зберігачами активів ІСІ, врегульовано питання щодо обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності. Зокрема, передбачено відкриття на ім’я територіальної громади декількох рахунків у цінних паперах для обліку прав на такі папери, які є об’єктами комунальної власності, пропорційно кількості суб’єктів управління, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

Крім того, документом вносяться уточнення щодо порядку проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій при здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, що мали місце на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», порядку збереження (копіювання) інформації Центральним депозитарієм та депозитарними установами кожного операційного дня, підстав для виконання безумовних операцій з цінними паперами та багатьох інших питань з провадження депозитарної діяльності.

Зміни були обговорені з учасниками ринку і погоджені без зауважень Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації. На даний час документ поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

версія для друку