українська російська англійська
Схвалено план імплементації Директиви ЄС про здійснення діяльності з телевізійного мовлення та Європейської конвенції про транскордонне телебачення
04.02.2015 | 19:22
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

Урядом 4 лютого ц.р. прийнято розпорядження Кабінету Міністрів, яким схвалено план імплементації Директиви 2007/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 р. про координацію певних положень, встановлених законами, правилами чи адміністративними заходами у державах-членах щодо здійснення діяльності з телевізійного мовлення, та Європейської конвенції про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 р.

Метою Директиви є формування законодавчих умов для гармонізації вимог щодо виробництва та розповсюдження телевізійних програм, забезпечення умов для чесної конкуренції на спільному ринку та зміцнення ролі аудіовізуальних медіа-послуг у задоволені суспільних інтересів.

Зазначений акт законодавства ЄС:

-       закріплює єдині для всіх країн-членів Європейського Союзу визначення понять в аудіовізуальній сфері;

-       встановлює чіткі вимоги до ідентифікації постачальників аудіовізуальних послуг, вимоги до рекламних повідомлень, зокрема щодо включення до дитячих програм невідповідних комерційних повідомлень;

-       встановлює вимоги та критерії до телевізійної реклами, прихованої реклами, телепродажу, спонсорства аудіовізуальних медіа-послуг та програм, аудіовізуальних медіа-послуг на замовлення, виняткових прав та коротких теленовин.

Крім того, Директива зобов’язує держави-члени забезпечити незалежність органу, який здійснює регулювання на національному рівні в сфері аудіовізуальних послуг.

Імплементація цієї Директиви, що триватиме 2 роки, сприятиме наближенню умов діяльності у сфері аудіовізуальних послуг в Україні до тих, які існують в Європейському Союзі, та підвищенню захисту вітчизняних споживачів аудіовізуальних послуг.

  

 

 

версія для друку