українська російська англійська
Оголошено відкритий відбір кандидатів на посаду керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
20.02.2015 | 14:04
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
Кабінет Міністрів України оголошує відкритий відбір кандидатів на посаду керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
 
До участі у відборі допускаються особи, які: 
 
-    є громадянами України; 
-    вільно володіють державною мовою;
-    мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр);
-    мають стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби І-ІІІ категорій посад державних службовців, або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або управлінській досвід у відповідній галузі не менше п’яти років; 
-    володіють питаннями, пов’язаними із забезпечення захисту прав споживачів, безпечності та якості харчових продуктів, стандартизації та сертифікації;
 
-    мають відповідні знання, необхідні для виконання посадових обов’язків: 
Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема, закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»;
законодавство, що регулює діяльність державного органу; 
трудове та бюджетне законодавство;
сучасні методи управління персоналом;
основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів.
-    мають відповідний перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків:
уміння аналізувати стан державної політики та приймати управлінські рішення; ефективно використовувати ресурси 
(у тому числі фінансові та матеріальні); управляти персоналом; навички стратегічного планування, ефективної комунікації та публічних виступів, ведення ділових переговорів, управління змінами, управління ризиками, оцінки та контролю якості.
 
               До участі у відборі не допускаються особи: 
 
-    які досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі (65 років); 
-    визнані в установленому порядку недієздатними; 
-    які мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця; 
-    позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк; 
-    щодо яких застосовуються заборони визначені Законом України 
«Про очищення влади»;
-    в інших випадках, установлених законами. 

 

Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, подають до комісії такі документи: 
1.     Заяву про участь у відборі. 
2.     Копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України. 
3.     Заповнену особову картку форми П-2 ДС. 
4.           Згоду на обробку персональних даних.
 
Додатково: може подаватися також інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 
 
Термін подачі документів – 27 лютого 2015 року (до 16:00).
 
Контактна особа: Костик Віта Вікторівна 
(044) 256 00 09
Vita.Kostyk@nads.gov.ua
м. Київ, вул. Прорізна, 15,
Національне агентство України з питань державної служби.
 

 

 

 

версія для друку