українська російська англійська
НКЦПФР вносить зміни до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
27.01.2016 | 15:27
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на черговому засіданні, яке відбулось 26 січня 2016 року, схвалила зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (Рішення НКЦПФР від 12 грудня 2006 року № 1449).

По-перше, змінами до Правил вводиться новий вид договору – «позика цінних паперів», яким торговцям цінними паперами надано більш широкі можливості при обслуговуванні клієнтів, зокрема, при провадженні маржинальних операцій.

По-друге, в Правилах встановлено визначення нового терміну «підозрілий договір» – це договір із цінними паперами на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів відрізняється від останнього розрахованого біржового курсу на 20% і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої ціни закриття торговельного дня на 50% і більше.

Також змінами до Правил передбачено, що у разі проведення операцій з цінними паперами, за якими виявлено у діях клієнта та/або контрагента ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку, або укладання підозрілого договору, торговець цінними паперами зобов’язаний повідомити про це Комісію у складі нерегулярних адміністративних даних. При цьому, торговець цінними паперами має право відмовити клієнту в укладанні чи проведенні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зокрема, якщо він має підстави вважати, що в діях клієнта та/або контрагента наявні ознаки маніпулювання цінами на ринку.

По-третє, змінами до Правил імплементовано норму Директиви 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів від 21 квітня 2006 року (MiFID I) щодо «найкращого результату для свого клієнта», якою встановлюється обов’язок для торговця вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення.

«Ми розширили визначення «кращого виконання». Якщо досі цей термін діяв лише в частині визначення кращої ціни, то спираючись на Директиву MiFID, ми розширюємо його, додаючи окрім ціни - умови, спосіб розрахунку, місце тощо», – зазначив Член Комісії Дмитро Тарабакін

Крім цього, надано право торговцю цінними паперами, якому анульовано ліцензію, та його клієнтам, контрагентам укладати договір доручення з іншим торговцем цінними паперами щодо внесення змін (розірвання) до раніше укладених договорів доручення, по яких розрахунки здійснювались не через торговця, що позбавлений ліцензії.

Окрім того, торговця цінними паперами буде зобов’язано повідомляти свого клієнта про наявність неврегульованого конфлікту інтересів.

Загалом Правила приводяться у відповідність до законодавчих актів України, зокрема, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про банки і банківську діяльність», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про інститути спільного інвестування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зміни до Правил будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті НКЦПФР, після чого надіслані на погодження до зацікавлених органів державної влади.

 

версія для друку