українська російська англійська
Державними підприємствами замість міністерств будуть керувати наглядові ради
18.02.2016 | 13:04
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Верховна Рада України прийняла законопроект, який впроваджує міжнародні стандарти корпоративного управління для держкомпаній.

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект №3062 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності». Законопроект реформує систему корпоративного управління у державних підприємствах відповідно до стандартів ОЕСР і створює механізми для захисту держкомпаній від політичного втручання, а  також для забезпечення прозорості та підзвітності їхньої діяльності.

“Ми виправляємо баланс у системі управління держпідприємствами та наближаємо її до стандартів ОЕСР. Держава зберігає за собою права акціонера, але основні повноваження з управління держкомпаніями будуть передані від міністерств до незалежних наглядових рад. Незалежні наглядові ради мають захистити держпідприємства від політичного втручання та забезпечити, щоби держкомпанії працювали ефективно, прозоро і в інтересах громадян”, - зазначив старший радник Міністра економічного розвитку і торгівлі Адомас Аудіцкас.

Законопроект дозволяє створювати наглядові ради у державних та комунальних унітарних підприємствах без проведення корпоратизації (наразі наглядові ради існують лише в господарських товариствах). Перелік підприємств, де наглядові ради має бути створено обов’язково, та порядок створення наглядових рад визначать КМУ та місцеві ради.

Наглядові ради держпідприємств складатимуться з представників держави та незалежних членів. Незалежні представники складатимуть більшість у наглядових радах усіх держпідприємств, незалежно від їхньої організаційно-правової форми. Законопроект встановлює критерії незалежності членів наглядових рад державних унітарних підприємств (зокрема, ними не можуть бути держслужбовці). Законопроект також скасовує завдання на голосування для членів наглядових рад всіх держпідприємств, незалежно від їхньої організаційно-правової форми. Відтепер всі члени наглядових рад – незалежні та ті, які представляють інтереси держави – самостійно прийматимуть рішення під час голосування на засіданнях наглядової ради.

З метою підвищення якості управління держпідприємствами та захисту їх від політичного втручання законопроект передбачає передачу суттєвих функцій управління держпідприємствами від державних органів управління до незалежних наглядових рад. Зокрема, наглядові ради погоджуватимуть стратегію та річний фінансовий план держпідприємств, призначатимуть та звільнятимуть керівників держпідприємств, встановлюватимуть розмір та умови виплати винагороди керівникам держпідприємств, формуватимуть підрозділи внутрішнього аудиту та обиратимуть незалежного зовнішнього аудитора, прийматимуть рішення про вчинення значних операцій держпідприємств (за виключенням рішень, які віднесені до компетенції загальних зборів або органа управління) та операцій, щодо яких є заінтересованість у посадових осіб держпідприємства.

З метою підвищення прозорості держпідприємств законопроект передбачає, що річна, у тому числі консолідована, звітність держкомпаній підлягає обов'язковому незалежному аудиту. Коло підприємств, для яких аудит буде обов'язковим, та критерії залучення незалежного аудитора будуть визначені КМУ для унітарних та акціонерних держпідприємств, та відповідною місцевою радою для комунальних унітарних та акціонерних підприємств.

Крім того, законопроект встановлює вимоги щодо обов’язкового оприлюднення державними та комунальними компаніями інформації про свою діяльність та їх керівників. Держпідприємства мають публікувати фінансову звітність та аудиторські висновки, інформацію про керівників та членів наглядових рад та про розміри та принципи формування їхньої винагороди, інформацію про значні операції підприємств та операції, щодо здійснення яких є заінтересованість, а також інформацію про операції з державним та місцевими бюджетами тощо.

 

версія для друку