українська російська англійська
НКЦПФР доручила НДУ внести зміни до його внутрішніх документів, якими має бути передбачений механізм збереження інформації про належні власникам цінні папери
06.04.2016 | 16:54
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на черговому засіданні, що відбулося 5 квітня 2016 року, прийняла рішення доручити ПАТ «Національний депозитарій України» для зменшення ризику втрати при виникненні форс-мажорних обставин інформації про стан рахунків у цінних паперах всіх власників цінних паперів, розробити та, попередньо погодивши з Комісією, подати на реєстрацію зміни до Правил Центрального депозитарію, які мають містити порядок збереження зазначеної інформації.

Зокрема, НДУ за дорученням Комісії доопрацює «Правила Центрального депозитарію цінних паперів» та інші внутрішні документи, де будуть описані порядок, строки та обсяги надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах, що відкриті у депозитарній установі, та інформації щодо проведення між таким рахунками  облікових операцій переказу прав на цінні папери.

Центральний депозитарій після консультацій зі своїми користувачами запропонував такий варіант технологічного рішення: створення системи передачі від депозитарних установ до Центрального депозитарію виписок про стан рахунків у цінних паперах (за всіма рахунками одноразово) та щоденної передачі в Центральний депозитарій виписок про виконані протягом операційного дня облікові операції переказу прав на цінні папери.

«В умовах консолідації ринку і, враховуючи випадки втрати серверів та інформації з них при зовнішньому втручанні в діяльність депозитарних установ, перед нами стоїть завдання не втратити власників цінних паперів при настанні таких форс-мажорних обставин. Консолідувавши всю інформацію по рахунках в базах даних Центрального депозитарію, ми суттєво зменшимо ризики такої втрати», - пояснив актуальність проблеми член Комісії Дмитро Тарабакін.

 

версія для друку