українська російська англійська
Остап Семерак: Україна підпише Паризьку угоду
20.04.2016 | 15:05
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що сьогодні Уряд схвалив проект розпорядження Президента про уповноваження Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Володимира Єльченка на підписання Паризької угоди. «Таким чином, Україна стане 156-ю країною, котра 22 квітня в Нью-Йорку в присутності Генерального секретаря ООН Бана Кі-муна підпише цю Угоду», - зазначив Міністр.

Остап Семерак також пояснив, що Україна є стороною Конвенції та Кіотського протоколу, а Паризька Угода прийде на зміну Кіотському протоколу та діятиме з 2020 року для всіх сторін Конвенції. «Угода встановлює лише основу міжнародному режиму зі зміни клімату. Механізми, процедури та інші практичні питання впровадження Угоди мають бути розроблені протягом наступних чотирьох років», - зазначив Міністр. 

«Україна вже стикається з дуже високими температурами повітря, зміною гідрологічних умов та більш частими та інтенсивними екстремальними явищами – посухами, повенями, бурями, лісовими пожежами тощо. Вартість подолання наслідків стихійних лих істотно збільшилась, тому Україна не може ігнорувати питання зміни клімату, оскільки ця проблема у майбутньому лише більше загостриться та безпосередньо впливатиме на добробут та здоров’я населення», - підкреслив Міністр екології та природних ресурсів.

Головним аргументом для підписання такої Угоди, за словами Остапа Семерака, є той факт, що питання скорочення викидів парникових газів для України стоїть в одній площині зі зменшенням частки використання викопного палива, забезпеченням енергонезалежності країни, диференціацією постачання енергоресурсів та сталого розвитку країни в цілому. «Ставши Стороною Угоди, Україна сама визначатиме для себе зобов’язання щодо рівня викидів парникових газів з урахуванням її соціально-економічного розвитку та фінансових можливостей», - повідомив Міністр.

Взявши зобов’язання у рамках Кіотського протоколу, у період 2009 -2012 рр. Україні вдалося залучити кошти у обсязі понад 1200 млн. євро на реалізацію різних кліматичних проектів, що мали не лише екологічне, але й політичне, соціальне та економічне значення для України. Відповідно до положень статті 17 Кіотського протоколу Україні вдалось залучити безпосередньо до державного бюджету 470 млн. євро на реалізацію проектів схеми зелених інвестицій, а отже положення статті 6 Угоди відкривають можливості для України залучати немалі кошти на реалізацію кліматичних проектів. «Україна одна з тих країн, що має великий потенціал щодо скорочення викидів парникових газів, а також спеціалістів та досвід реалізації відповідних проектів, і цю роботу слід розширювати. Відповідно до рішення Конференції Сторін для розвинутих країн, що добровільно надаватимуть фінансову підтримку, до 2025 року буде встановлена нова колективна та кількісна фінансова мета – мобілізувати фінансові ресурси у розмірі не менше 100 млрд. дол. США на рік. Це надзвичайно великий потенціал для нас», - вважає Остап Семерак.

 

версія для друку