українська російська англійська
Закон про НКРЕКП забезпечить досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання у сфері енергетики і держави
24.11.2016 | 11:51
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (НКРЕКП)

Відповідна інформація опублікована в картці законопроекту № 2966-д на сайті Парламенту.

Одним із завдань прийнятого проекту Закону, згідно з пояснювальною запискою до документа  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58234, є створення передумов сталості державного регулюючого впливу на діяльність суб’єктів природних монополій у сфері енергетики через рішення НКРЕКП. Це дозволить уникнути різких коливань в умовах господарювання суб’єктів, діяльність яких регулюється НКРЕКП, зробить таку діяльність прогнозованою на більш тривалий термін, а це є одним з основних важелів для ефективного функціонування енергетики як базової галузі економіки України, забезпечення енергетичної безпеки та досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання у сфері енергетики і держави.

Крім того, метою розробки документа є виконання зобов'язань Україною як стороною Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

«Законодавче закріплення правового статусу НКРЕКП, її повноважень, економічної, політичної і фінансової незалежності НКРЕКП при прийнятті рішень та забезпеченні ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері енергетики, особливостей державного регулювання у цій сфері, які обумовлені специфікою самої галузі, повністю відповідає європейським підходам до статусу органів державного регулювання в енергетиці», - йдеться в пояснювальній записці.

Закон містить також прогресивні норми щодо прозорого призначення членів НКРЕКП на відкритих конкурсних засадах, незалежності Регулятора в прийняті ним компетентних та справедливих рішень, відкритості та гласності процесу державного регулювання.

Впровадження Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання сферах енергетики та комунальних послуг» сприятиме зміцненню позицій незалежності органу державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також виконанню Україною своїх зобов’язань, взятих за Протоколом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила проект Закону про НКРЕКП 22 вересня цього року.

 

версія для друку