українська російська англійська
Держводагентство здійснює черговий крок для зменшення забруднення водних ресурсів
13.12.2016 | 15:34
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Для отримання сучасної та об’єктивної оцінки хімічного стану поверхневих та підземних вод Держводагентством розробляється проект наказу Мінприроди «Про затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод».

Вимоги Закону про впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами чітко встановлюють, що управління водними ресурсами здійснюватиметься відповідно до планів управління річковими басейнами. Одним з вагомих показників зазначеного плану є кількісний і якісний стан вод, а також чинники, які на них впливають.

Зазначений проект наказу розробляється з метою затвердження переліку пріоритетних речовин, за якими визначається хімічний стан масиву поверхневих і підземних вод.

Разом з тим зазначений проект розроблений з урахуванням вимог адаптації українського законодавства до права ЄС в частині водної політики. Зокрема, Водною Рамковою Директивою ЄС до переліку пріоритетних речовин, за якими визначається хімічний стан масивів поверхневих вод та екологічний потенціал штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод, віднесено 45 речовин. Відповідно в Україні також має фігурувати 45 показників (станом на сьогодні 32). Для реалізації запланованого необхідно буде здійснювати модернізацію та оновлення приладової бази вимірювальних лабораторій.

Виконання зазначеного наказу дозволить об’єктивно оцінити хімічний стан поверхневих та підземних вод та вжити конкретних заходів, спрямованих на зменшення їх забруднення.

 

версія для друку