українська російська англійська
Мінкультури модернізує інструменти підтримки наукової діяльності і популяризації здобутків національної культури
23.12.2016 | 16:08
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Міністерством культури прийнято рішення про зміну видів основної діяльності наукових установ, підпорядкованих відомству та перетворення їх на культурно-просвітницькі центри з більш широкими функціями популяризації здобутків національної культури. Зазначені зміни зафіксовані у прийнятому Верховною Радою України Державному бюджеті на 2017 рік і змінах до Бюджетного кодексу. Це раціональний крок до проектного фінансування як наукової діяльності у сфері культури, так і створення умов для розвитку цих установ – поєднання наукової і практичної діяльності.

Також внесення змін є одним із зобов’язань Мінкультури  в рамках угоди про асоціацію у контексті модернізації управління, осучаснення фінансових можливостей і підвищення ефективності роботи установ у сфері підпорядкування відомства та відмови від застарілих радянських методів управління

Нині Мінкультури підпорядковуються три наукові установи: Український центр культурних досліджень, Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень та три проблемні науково-дослідні лабораторії при вищих навчальних закладах.

Наразі, в умовах постійного скорочення фінансування кошти, що виділялися закладам, направлялися виключно на забезпечення заробітної плати і то далеко не у повному обсязі, штатні розписи установ забезпечувалися на 35–40 відсотків, що у свою чергу суттєво впливало на їх кадровий потенціал, призводило до відсутності  коштів на відрядження, матеріальне забезпечення наукових досліджень тощо. На жаль, впродовж останніх п’яти років фінансування наукових закладів Мінкультури вимушено скоротилося майже вдвічі.

Так,  до прикладу, у Національному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса штатний розпис на 86 відсотків складається з творчого і адміністративного складу і лише  на 14  з наукових працівників (2 доктори і 3 кандидати наук). Для того, щоби усіх працюючих забезпечити заробітною платою, згадані 14 відсотків науковців змушені заробляти для більшості, що призводить до зниження якості наукових розробок. Зауважимо, що у статусі наукової установи Центр обмежений у можливості отримувати додаткові кошти  в інший спосіб. Зокрема, немає права розширити перелік послуг для залучення позабюджетних коштів, наприклад, за рахунок продажу квитків на вистави експериментального театру або проведення майстер-класів, оскільки така діяльність не відповідає встановленим законом основним видам діяльності наукових установ.

Український центр культурних досліджень у складі 2 доктора наук - сумісника, 11 кандидатів наук (8 штатних і 3 сумісника, загальна кількість штатних одиниць ¬– 73)  надає послуги з проведення просвітницьких семінарів, супровід українського бюро «Креативна Європа», бере разом з Мінкультури участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, забезпечує реалізацію Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, проекту COMUS – спільного проекту Ради Європи і Європейської Комісії «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами».

Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень (1 доктор наук-сумісник, 13 кандидатів наук – 3 штатних і 10 сумісників, загальна кількість штатних одиниць – 60) виготовляє облікову документацію на об’єкти культурної спадщини, історико-архітектурні опорні плани населених пунктів, бере участь у розробленні номінаційних досьє на українські об’єкти нерухомої культурної спадщини, які претендують на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тощо.

Така діяльність наукових установ не відповідає вимогам законодавства про наукову та науково-технічну діяльність і є лише апробацією відповідних прикладних розробок та не потребує наукового обґрунтування, оскільки пов’язана з мистецькими та культурно-освітніми практиками. Про зазначене неодноразово наголошувалося Рахунковою палатою України.

Науковий ценз усіх наукових установ Мінкультури на сьогодні складає 6 докторів наук, з них лише – 2 штатних, 42 кандидати наук, з них – 23 штатних. Від загальної кількості штатних одиниць наукових установ кількість зазначених осіб складає 19 відсотків і лише половина з них є штатними працівниками.

У свою чергу перетворення цих установ на культурно-просвітницькі центри, дозволить згаданим установам продовжувати займатися науковою діяльністю та здійснювати прикладні наукові дослідження за кошти Державного бюджету, в них будуть збережені посади наукових працівників у складі наукових підрозділів зі збереженням передбачених законодавством усіх соціальних гарантій і прав.

Окрім цього, вони зможуть отримувати додаткове фінансування на здійснення прикладних наукових досліджень за рахунок коштів Державного бюджету, реалізуючи наукові проекти, відібрані на конкурсній основі спеціально утвореною при Мінкультури експертною комісією. На ці цілі Міністерством  культури  на 2017 рік передбачено 1 млн гривень.

Дуже важливо, що одержані кошти, установи зможуть спрямовувати не тільки на оплату праці науковців, але й на інші потреби, пов’язані з реалізацією цих проектів (відрядження, публікації, видання та заходи з впровадження наукових розробок).

Мінкультури профінансує на конкурсній основі завершення у 2017 році розпочатих у попередні роки наукових розробок, які перебувають нині на завершальному етапі.

Зазначаємо, що одержати фінансову підтримку прикладних наукових розробок у галузі культури за новим конкурсним принципом відбору зможуть також інші наукові колективи закладів культури та вищих навчальних закладів.

Проблемні лабораторії, що здійснюють збереження нематеріальної музичної (фольклор) та образотворчої спадщини, залишаються структурними підрозділами вищих навчальних закладів. Для забезпечення їх діяльності на вищі навчальні заклади будуть спрямовані відповідні кошти.

версія для друку