українська російська англійська
Комісія удосконалює механізм допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України
24.03.2017 | 15:55
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 23 березня 2017 року, схвалила проект змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Новою редакцією Положення значно спрощено процедуру допуску цінних паперів іноземного емітента. Зокрема, такі цінні папери можуть бути в обігу на території України якщо:

- випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі, і такі цінні папери розміщені за межами України;

- цінні папери допущені до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією;

- випуску цінних паперів іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN);

- наявне письмове підтвердження Національного депозитарію України щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку НДУ, що відкритий в іноземній депозитарній установі, з якою встановлено кореспондентські відносини. Окрім випадку, коли із заявою про допуск виступає НДУ.

Рішення про допуск приймається Комісією за заявою іноземного емітента цінних паперів або НДУ, який представляє інтереси власника цінних паперів.

Проектом передбачено, що для отримання такого допуску заявник має подати до Комісії:

- заяву про допуск цінних паперів;

- письмове підтвердження НДУ щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку НДУ;

- документи, які підтверджують повноваження представника заявника.

Також Комісією схвалено зміни до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України.

До нового Переліку іноземних фондових бірж увійшли:

- мережа фондових бірж, що включає NASDAQ OMX Group,

- New York Stock Exchange (NYSE),

- фондові біржі країн, що входять до Європейського союзу,

- London Stock Exchange,

- Hong Kong Exchanges and Clearing.

Проекти рішень будуть опубліковані на офіційному веб-сайті НКЦПФР в розділі «Проекти регуляторних актів» http://nssmc.gov.ua/law/projects для ознайомлення з ним учасників ринку і надання своїх пропозицій та зауважень.

 

версія для друку