українська російська англійська
Рада з фінансової стабільності обговорила співпрацю Уряду і НБУ та відзначила необхідність якнайшвидшого визначення правового статусу Bitcoin й інших криптовалют в Україні
04.09.2017 | 17:17
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року відбулося чергове засідання Ради з фінансової стабільності на чолі з Міністром фінансів України Олександром Данилюком за участі в.о. Голови Національного банку України Якова Смолія, Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Ігоря Пашка, директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна, заступників Міністра фінансів Оксани Маркарової та Юрія Буци, заступників Голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, інших представників цих установ.

Рада зазначила, що системні ризики для фінансової системи залишаються контрольованими, очікування – позитивними. Економічне зростання є волатильним і помірним через тривалі негативні ефекти блокади неконтрольованих територій, проте повинно прискоритися у 2018 році. 

Водночас підвищуються ризики того, що відхилення інфляції від центральної точки цільового діапазону на кінець поточного року (8% +/- 2 в.п.) буде більш суттєвим, ніж очікував НБУ. Це переважно пов’язано із стрімким зростанням цін на овочі та фрукти внаслідок несприятливих погодних умов та скороченням пропозиції м’ясомолочної продукції на внутрішньому ринку. При цьому фундаментальний тиск на інфляцію залишається помірним, зокрема завдяки низькій волатильності на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань. 

Триває приплив депозитів до банків, що дозволило Національному банку повністю скасувати обмеження на зняття коштів з валютних вкладів. 

Частина засідання РФС була присвячена обговоренню співпраці Уряду та НБУ для забезпечення цінової стабільності, яка є важливою передумовою фінансової стабільності у довгостроковій перспективі. 

"Ми підтримуємо ініціативу Уряду та Міністерства фінансів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування як передумову посилення стійкості державних фінансів. Проведення виваженої фіскальної політики та зниження боргового навантаження сприятиме досягненню низької та стабільної інфляції. Ми сподіваємося, що бюджет-2018 буде прийнято на основі схваленої бюджетної резолюції на 2018-2020 рр., яка передбачає перехід до трирічного горизонту бюджетного планування", - наголосив заступник Голови НБУ Дмитро Сологуб.

Також, на думку Національного банку, ціновій стабільності сприятиме середньострокове прогнозування динаміки коштів на рахунках Уряду та управління їх залишками.

За словами першого заступника Міністра фінансів Оксани Маркарової, подальше підвищення ефективності управління ліквідністю стане можливим після переходу до середньострокового бюджетного планування не тільки на центральному, але й на місцевому рівнях. Це забезпечить більш рівномірні і прогнозовані державні видатки.

Під час засідання РФС було розглянуто питання щодо податкових аспектів роботи банків з проблемною заборгованістю. На сьогодні частину проблемних питань, з якими банки стикаються у повсякденній роботі, було знято. За результатами обговорення було погоджено, що Міністерство фінансів після консультацій із НБУ напрацює податкові роз’яснення з метою забезпечення єдиного трактування норм податкового законодавства.

Однією з тем засідання Ради став розвиток інфраструктури ринків капіталу в Україні. Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв розповів, що відповідно до меморандуму про взаєморозуміння стосовно співробітництва між НКЦПФР та НБУ у цій сфері триває реформування депозитарно-розрахункової та клірингової інфраструктури. 

Наразі ведеться робота над запровадженням у Національному депозитарії України та Розрахунковому центрі нового програмного комплексу для депозитарно-клірингових операції, який відповідатиме міжнародним стандартам. "Придбання таких комплексів та систем відбудеться на тендерній основі, а їх впровадження заплановане на 2018 рік", - уточнив Тимур Хромаєв. Після створення основних функціональних, технологічних та регуляторних передумов відбудеться консолідація депозитаріїв НБУ та НДУ в єдиний депозитарій, які відповідатиме за облік державних, муніципальних та корпоративних цінних паперів.

У той же час, клірингова система має бути спрощена та відокремлена від інших видів діяльності, зокрема тих, що пов’язані з проведенням грошових розрахунків за правочинами або з банківською діяльністю. Законодавчо визначена монополія Розрахункового центру на забезпечення здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами буде скасована, а доступ до українського ринку буде відкритий іноземним кліринговим установам. Водночас Розрахунковий центр має бути трансформований з банківської установи, основним акціонером якої є НБУ, в спеціалізовану фінансову установу, яка на 100% належатиме НДУ і яка буде виконувати роль "полегшеного центрального контрагента" (light CCP). При цьому залучення CCP до проведення розрахунків буде відбуватися виключно за тими договорами, у яких CCP виступає стороною у розрахунках.

«Терміни мають вирішальне значення для успішності реалізації проекту. Тому важливо, щоб найближчими роками за наявності необхідних передумов відбулось переведення державних і муніципальних облігацій на зберігання з депозитарію НБУ до Нацдепозитарію, і було вирішено питання щодо банківської ліцензії РЦ. Повинна відбутись концентрація корпоративних прав в НДУ. За умови виконання плану у 2020 році ми матимемо ефект від запропонованої моделі», - резюмував Голова НКЦПФР.

Значну увагу члени Ради приділили обговоренню правового статусу Bitcoin та інших криптовалют в Україні, регулювання та оподаткування операцій з ним. 

Під час обговорення, учасники відзначили важливість IT-індустрії для розвитку української економіки. Держава зацікавлена в подальшому розвитку цього сектору та створенні сприятливих умов для стимулювання інновацій, тому члени Ради домовилися знайти оптимальне рішення та спільну позицію регуляторів фінансового ринку щодо криптовалют

Члени РФС відзначили різноманітність підходів до визначення статусу криптовалют і регуляторних підходів у різних країнах світу. Так, в Євросоюзі Bitcoin не має юридичного статусу валюти або грошей, але приймається фізичними та юридичними особами як засіб обміну та може бути переданий, збережений або проданий в електронному вигляді.

За результатами дискусії учасники РФС вирішили, що необхідно провести більш ґрунтовний аналіз правового статусу Bitcoin й інших криптовалют в Україні та світі. Результати аналізу буде покладено в основу для подальших напрацювань у нормативно-правовій площині. Для цього буде створено робочу групу. До обговорення планується залучити не лише представників регуляторів фінансового ринку, а й експертів.

Довідково

Раду з фінансової стабільності створено у березні 2015 року указом Президента України. До її складу входять за посадами Голова Національного банку України, Міністр фінансів України (співголови Ради), Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директор-розпорядник ФГВФО, заступник Голови Національного банку України, заступник Міністра фінансів України.

Рада є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави. Наступне чергове засідання Ради заплановане на жовтень поточного року.

 

 

версія для друку