українська російська англійська
Мінкультури проводить Міжнародну конференцію, присвячену питанням реформування та розвитку культурно-мистецької освіти в Україні
24.11.2017 | 10:48
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

23 листопада у Києві розпочалася дводенна Міжнародна наукова конференція «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи», спрямована на визначення напрямків стратегії реформування та розвитку культурно-мистецької освіти в Україні.

Міністр культури України Євген Нищук відзначив важливість проведення цього першого наукового форуму в галузі культурно-мистецької освіти та наголосив, що реформування мистецької освіти – один з пріоритетних напрямків роботи відомства.

«Рішення про проведення Міністерством культури цієї конференції було обумовлене реформаційними процесами, які відбуваються в державі та суспільстві і безпосередньо впливають на сферу культури та галузеву освіту. Довгий час ми говорили про проблеми культурно-мистецької освіти як такі, що не вирішуються. Наразі вища мистецька освіта та освіта культурологічного спрямування потребує переосмислення з урахуванням її галузевих  особливостей. І саме реформа освіти дала нам законодавчі норми для мистецької освіти, а розробка стандартів вищої освіти галузі культури і мистецтва мають відновити якість культурно-мистецької освіти та наблизити її результати до сучасних вимог ринку праці, забезпечити формування необхідних компетентностей»,  - сказав під час свого виступу Євген Нищук.

За його словами, у новому Законі України «Про освіту», змінах до законів «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту»та «Про позашкільну освіту» вперше визначено статус спеціалізованої мистецької освіти, закладів мистецької освіти та умов мистецько-освітньої діяльності. «Нове освітнє законодавство нарешті визнає специфіку мистецької освіти в Україні та надає стимули для підвищення їх якості та розвитку», - зауважив Міністр.

Він відзначив, що особливим досягненням є запровадження у вищій освіті ступеня доктора мистецтва як основи підготовки науково-педагогічних кадрів, які розвивають національну виконавську школу в кожному виді академічного мистецтва. Особливого статусу набуває початкова та профільна мистецька освіта. Значні зміни передбачені і для мистецьких шкіл, особливої уваги потребує реформування початкової мистецької освіти.

«Зусилля нашої політики мають бути спрямовані на відновлення взаємозв’язків між професійною сферою галузі культури і мистецтва та культурно-мистецькою освітою, через реформу професійної діяльності в сфері культури та мистецтва, встановлення чітких вимог до рівня освіти та компетенцій випускника», - додав Євген Нищук.

Міністр культури також окремо наголосив на необхідності приділити особливу увагу підсиленню ролі культурно-мистецьких коледжів в регіонах, створюючи через законодавчі механізми та освітні стандарти, умови для утвердження їх як центрів кадрового забезпечення регіональних потреб сфери культури. Так, реформа децентралізації безпосередньо впливає на систему мистецької освіти в регіонах та потребує переосмислення ролі мистецьких шкіл як базової мистецько-освітньої інституції громади. За його словами, попри побоювання громадськості, в новостворених ОТГ є позитивні тенденції щодо відкриття нових шкіл. Наприклад, тільки станом на 1 вересня 2017 року в громадах відкрилося 6 нових шкіл.

Як повідомив Євген Нищук, у 2017 році Урядом затверджений середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та план пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, одним з пріоритетів якого є модернізація змісту та умов надання мистецької освіти.

З огляду на це, Євген Нищук окреслив основні напрямки політики Міністерства культури щодо культурно-мистецької освіти  у середньостроковій перспективі.

Так, у  вищій культурно-мистецькій освіті це: модернізація її структури та змісту, збереження системи закладів, відстоювання збереження творчого конкурсу як основи відбору найбільш талановитої молоді, розробка порядку та стандартів підготовки кадрів освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, запровадження якого планується з 2019 року, проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів; розробка професійно-орієнтованих стандартів вищої освіти короткого циклу (молодший бакалавр) для запровадження такої підготовки в культурно-митецьких коледжах тощо.

У фаховій передвищій культурно-мистецькій освіті: розробка інструментів щодо підсилення ролі культурно-мистецьких коледжів комунальної власності як центрів підготовки фахівців для забезпечення регіональних кадрових потреб у галузі культури і мистецтва; участь у розробці проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту» та стандартів фахової передвищої культурно-мистецької освіти; збереження та розвиток Київського державного хореографічного училища як балетної школи національного рівня.

У профільній та початковій мистецькій освіті, це: модернізація матеріально-технічної бази та фінансова підтримка учнів державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів; розробка стандартів мистецької освіти та запровадження системи моніторингу спеціалізованої початкової та профільної мистецької освіти з метою підвищення її якості; затвердження Концепції сучасної мистецької школи як стратегічного бачення її розвитку, яка включатиме, зокрема, декомунізацію ідеології та модернізацію змісту початкової мистецької освіти; розробка та запровадження програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня.

У сфері науково-методичного забезпечення культурно-мистецької освіти: здійснення реформування Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України, перетворення його на середовище новітніх педагогічних ідей та методик; створення на його базі центру електронного репозиторію навчальних матеріалів та національної електронної бази даних викладачів-методистів початкової та профільної мистецької освіти.

Щодо відновлення зв’язків культурно-мистецької освіти з професійною сферою – це підтримка ініціатив з модернізації системи підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників сфери культури, диверсифікація бюджетної підтримки закладів культурно-мистецької освіти, які надають послуги з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників. А також оновлення переліку та змісту професійних кваліфікацій та модернізація кваліфікаційних характеристик професій у сфері культури і мистецтва, приведення їх у відповідність до сучасних вимог та рівнів освіти.

«Як бачите, перед нами стоять непрості завдання. І я впевнений, що сьогоднішня конференція виробить певні пропозиції і практичні кроки, які допоможуть Міністерству культури якісно, адекватно і прозоро втілювати політику нової культурно-мистецької освіти та сучасної мистецької школи», - сказав Євген Нищук.

Реалізація плану пріоритетних дій Уряду щодо реформування культурно-мистецької освіти  вже розпочалася та активно реалізується, додала перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко.

«Що стосується наших спеціалізованих  мистецьких шкіл-інтернатів, то вже в цьому році вони відчули нашу підтримку. Зокрема, було виділено фінансування для закупівлі музичних інструментів, обладнання та проведення певних ремонтних робіт у цих закладах. Це лише початок, в наступному році ми розгорнемо широку компанію з модернізації та оновлення державних культурно-мистецьких закладів»,- розповіла Світлана Фоменко.

Вона також наголосила, що окремої уваги потребує Київське державне хореографічне училище – необхідно зберегти його загальнонаціональний статус.

«І ще одна ініціатива Міністерства культури, яка  наразі реалізується, - це розробка так званого «мінімального культурного кошика», який передбачає мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами, у тому числі задоволення  їх освітніх потреб. Найближчим часом ми плануємо винести на розгляд Уряду відповідний нормативний документ. Тому закликаю учасників конференції протягом цих двох днів приділити значну увагу і цьому питанню», - відзначила перший заступник Міністра культури.

«Новий Закон України «Про освіту» відкрив для нас широкі можливості та  перспективи для роботи в цьому напрямку. Це абсолютно інноваційний та прогресивний Закон, який дає нам шанс, який не можна втрачати», - підсумувала свій виступ Світлана Фоменко.

Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець під час свого виступу наголосив на необхідності змінити саму філософію державної політики в освіті, спрямовуючи її на отримання реальних результатів. «Якщо ми змінимо ці підходи – ми матимемо шанси суттєво поліпшити якість освіти, зокрема і мистецької», - сказ він.

Володимир Ковтунець також торкнувся  питання творчого конкурсу під час вступних кампаній до мистецьких  вишів, зокрема, запровадити систему професійної орієнтації та передбачити проведення творчих конкурсів до проходження ЗНО.

На його думку, відповідно до Закону України «Про освіту», важливим питанням  є формування національної системи кваліфікацій, в складі якої має бути національна рамкова кваліфікація, галузеві рамки кваліфікації, професійні стандарти і орган професійної кваліфікації, формування якого наразі триває.

«Ми сподіваємося, що зможемо переорієнтувати вищу освіту з освітніх стандартів на професійні. Це дуже важлива робота, і ми просимо усіх вас долучитися до неї. Це дуже важка і кропітка робота, але це важливий крок для забезпечення визнання наших дипломів на міжнародному рівні», - повідомив Володимир Ковтунець.

Перший заступник Міністра освіти і науки України також зупинився на питаннях  реформи фінансування вищої освіти, шляхом забезпечення фінансової автономії ВНЗ та виведення їх із статусу бюджетних установ в неприбуткові організації, які мають право вільно розпоряджатися своїми коштами, як бюджетними, так і власними надходженнями.

Важливим питанням, на його переконання, є проблематика позашкільної освіти, яка особливо гостро відчувається у сільській місцевості, і одним із вирішень цього питання, є   можливе запровадження принципу ваучерного фінансування позашкільної освіти. Подібні пілотні проекти Міністерство освіти і науки України планує провести в кількох невеличких містечках, що дозволить талановитим дітям здобувати позашкільну освіту  в своїх школах.

Нагадаємо, що 23-24 листопада Міністерство культури України проводить Міжнародну наукову конференцію «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи». Учасниками наукового форуму стали понад 200 фахівців майже з усіх регіонів України, які представляють усі ланки культурно-мистецької освіти.

Під час чотирьох сесій конференції будуть презентовані та обговорені європейські та світові моделі організації вищої, професійної та початкової мистецької освіти, зокрема,  у Німеччині, Польщі, Естонії, Латвії, Данії та США.

Будуть розглянуті ключові позиції подальшого розвитку мистецької освіти в Україні, у тому числі презентовані стандарти вищої освіти спеціальностей галузі знань «Культура і мистецтво», проведені дискусії щодо місця та ролі культурно-мистецьких коледжів у системі спеціалізованої освіти, а також обговорений проект  Концепції сучасної мистецької школи.

 

 

версія для друку