українська російська англійська
ДІУ погасила облігації на суму 1 млрд грн з одночасною виплатою відсоткового доходу
04.12.2017 | 14:08
ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Державна іпотечна установа 4 грудня 2017 року здійснила погашення гарантованих державою облігацій серії «Х2»  у встановлений проспектом емісії термін і в повному обсязі. Крім того, Установа сплатила відсотковий дохід за двадцятим купонним періодом по гарантованих державою облігаціях серій «Х2»,«Y2» та перерахувала кошти до Державного бюджету України, як плату за державну гарантію.

Поточна доходність облігацій серії «X2» склала 13,85%, «Y2» - 14,25% річних.

Залучені від розміщення кошти ДІУ спрямувала на виконання своїх статутних завдань.

Державна іпотечна установа, як один із провідних емітентів цінних паперів завжди виконує свої зобов’язання перед інвесторами. За весь період, починаючи з першого випуску власних облігацій, забезпечених державною гарантією, який відбувся у 2007 році, виплати відсоткових доходів та погашення розміщених ДІУ цінних паперів виконувалися повною мірою та в зазначені терміни. Підтвердженням цього є довіра інвесторів та стабільний попит на такий фінансовий інструмент, як облігації ДІУ.

 

версія для друку