українська російська англійська
Україна поінформувала представників Єврокомісії про реалізацію проектів у сфері ядерної безпеки
26.01.2018 | 09:48
Державне агентство України з управління зоною відчуження

24 січня у генеральному директораті Європейської Комісії у м. Брюссель, Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук разом з Головою Державна інспекція ядерного регулювання України Григорієм Плачковим та в.о. Директора Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Світланою Кульчицькою обговорили з представниками Європейської Комісії (ЄК) питання реалізації, досягнення та проблемні аспекти проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізовуються в Україні за фінансової підтримки ЄК, у рамках програми ІСЯБ (Інструмент співробітництва з ядерної безпеки).

Голова ДАЗВ Віталій Петрук подякував Єврокомісії за підтримку проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема проекту, завдяки якому в кінці 2017 року українські підприємства Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» отримали комплекти сучасного обладнання для аварійного реагування, а також реабілітації місць зберігання радіоактивних відходів (РАВ). Завдяки успішній співпраці Україна продовжує вдосконалювати інфраструктуру поводження з радіоактивними відходами для підвищення радіаційної безпеки та виходу на якісно новий рівень.

«З нашого боку було акцентовано увагу на найактуальніших питаннях щодо поводження з РАВ в Україні. Ми, так би мовити, звірили годинники з Єврокомісією, за поточними проектами», - повідомив Голова ДАЗВ Віталій Петрук.

За словами Голови ДАЗВ, обговорено питання щодо підтримки поводження з радіоактивними відходами, впровадження національної програми поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, створення інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на п’яти спеціалізованих підприємствах ДК «УкрДО «Радон», а також реабілітації забруднених радіонуклідами територій вдосконалення системи підготовки персоналу на всіх рівнях.

 

Довідково

Починаючи з 2007 фінансового року, на Україну поширюється дія Інструменту співробітництва в галузі ядерної безпеки (ІСЯБ) – Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) Європейської Комісії. Для кожної країни – учасниці програми формуються програми дій, яка визначає цілі, очікувані результати, процедури управління і загальну суму запланованого фінансування в сфері ядерної безпеки.

На сьогодні в рамках даної програми в Україні проведено такі роботи:

- розроблена Концепція захоронення радіоактивних відходів в Україні;

- поставлене сучасне обладнання для Центральної лабораторії з характеризації РАВ;

- побудоване сховище для зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на базі комплексу виробництв «Вектор».

Проекти Програми ІСЯБ, які реалізуються сьогодні:

- постачання обладнання для аварійного реагування на спецкомбінатах ДК «УкрДО «Радон» та для реабілітації майданчиків сховищ РАВ;

- удосконалення національної системи підготовки персоналу в сфері поводження з РАВ та зняття з експлуатації;

- створення інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на п’яти спеціалізованих підприємствах ДК «УкрДО «Радон».

Заплановані до реалізації проекти Програми ІСЯБ:

- розробка національного плану геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні і графіка його реалізації;

- комплексна оцінка безпеки майданчиків з поводження з РАВ, які експлуатує ДК «УкрДО «Радон», і проектування заходів з реабілітації проблемних сховищ.

 

 

версія для друку