Бюджет Калуша на 2012 рік, як і всіх місцевих бюджетів, здійснено на основі податкового та бюджетного законодавства
12.01.2012 | 16:31
Прес-служба Міністерства фінансів
 

У зв`язку з оприлюдненням деякими ЗМІ інформації щодо заяви міського голови м. Калуша з приводу «недофінансування» потреб бюджету міста Управління комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів повідомляє, що поширені відомості є безпідставними і не відповідають дійсності.

Наголошуємо, що формування розрахункових показників бюджету м. Калуш на 2012 рік, як і всіх місцевих бюджетів України здійснено на основі податкового та бюджетного законодавства, макроекономічного прогнозу на плановий бюджетний період та основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, схвалених Верховною Радою України.

У ході формування показників бюджету міста Калуш передбачено адекватний ріст видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, які визначено на підставі Формули, за єдиними підходами для всіх територій на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на кожну галузь бюджетної сфери в залежності від кількості населення та споживачів соціальних послуг із застосуванням коефіцієнтів, які враховують відмінності у вартості надання послуг. Іншими словами, збільшено ті видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності.

Варто зауважити, що у порівнянні з 2011 роком Мінфіном на 2012 рік розрахункові показники видатків на галузі соціально-культурної сфери бюджету міста Калуш збільшено у 1,5 рази або на 52 330,1 тис. грн.

Так, розрахунковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування м. Калуша Івано-Франківської області, що враховано при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 2012 рік, становить 4 992,5 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 275,2 тис. грн. або на 5,8 %. Слід зауважити, що темпи збільшення розрахункового обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування міста перевищують темпи збільшення видатків на утримання цих органів у цілому по Україні (5,4 відсотка).

У той же час, найбільший в області темп росту штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування зафіксовано у місті Калуш, яка за останні 5 років зросла на 31 штатну одиницю, або на 16,9%. Витрати на утримання додаткової штатної численності працівників (тільки  на оплату праці з нарахуваннями) склали у 2010 році 127 тис. грн., у 2011 році – на 138 тис. гривень.

Крім того, у порівнянні з минулим роком суттєво збільшено видатки на освіту. Загальне збільшення по цій галузі становить 11 132,3 тис. грн. (21,3%). У той же час варто наголосити, що міська влада приділяє недостатню увагу питанню удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у місті Калуш. За сім останніх років середня наповнюваність класів і класів-комплектів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Калуш зменшилась з 26,7 осіб на клас у 2005 році до 25,4 осіб на клас у 2011 році. За рахунок зменшення наповнюваності протягом згаданого періоду додатково утримувалося 14,4 класи.

Також за вказаний період відбулося скорочення чисельності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Так, їх кількість скоротилася з 9515 осіб у 2005/06 навчальному році до 7279 у 2010/11 навчальному році (скорочення на 2236 осіб, або на 30,7%).

При цьому кількість комунальних денних загальноосвітніх навчальних закладів за вказаний період залишилася на одному й тому ж рівні (12 одиниць), кількість працівників у них зменшилася лише на 12,6%.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня за вказаний період зріс з 1 530,6 гривень у 2005 році до 7 500,1 гривень, або майже у п’ять разів.

Автор також порушує питання щодо забезпечення харчування учнів 1-4 класів. Слід зазначити, що відповідно до абзацу п'ятого частини третьої статті 5 Закону України „Про охорону дитинства” організацію безкоштовного харчування учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, для міського бюджету міста Калуш у Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» становить 70 601,0 тис. грн., що на 23,9 % більше показника 2011 року у порівняльних умовах (Довідково: значення відсотка обчислено з урахуванням розрахункового обсягу видатків на охорону здоров’я Калуського району, оскільки на 2012 рік за рішенням Калуської районної ради зазначені видатки передано міському бюджету міста Калуш).

Бюджет 2012 року передбачає значні бюджетні ресурси на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільними. Іншими словами, місцевій владі надається додатковий фінансовий ресурс на вирішення проблемних питань місцевого характеру. У складі загального обсягу видатків для міста Калуш Івано-Франківської області такий ресурс встановлено в обсязі 735,3 тис. гривень.

Крім того, для Івано-Франківської області передбачено додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 34 449,5 тис. грн., розподіл якої належить до компетенції Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Це далеко не весь ресурс, який спрямований бюджету міста Калуш. Бюджету міста передбачено 84 418,4 тис. грн. додаткової дотації, це на 80,4 % більше ніж у 2011 році.

На центральному рівні застосовано всі можливі фінансові важелі для повноти та збалансованості бюджету міста Калуш, враховано оновлені структурні вектори у напрямі зміцнення його фінансової основи завдяки прийнятому у новій редакції Бюджетному кодексу України.

За попередніми розрахунками Міністерства фінансів України міська влада у своє розпорядження отримає 55 067,5 тис. грн. власних ресурсів, що більше проти 2011 року на 9 706,1 тис. грн. або 21,4%. Це, до речі, ті кошти, які також можуть або точніше сказати мають бути направлені на галузі соціально-культурної сфери. Адже Бюджетний кодекс України поділяє видатки бюджетів на певні види, серед яких виділяються видатки на реалізацію прав та обов'язків місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами України. Слід наголосити на тому, що ідеологія нового Бюджетного кодексу передусім полягала у тому, щоб спрямувати місцевому самоврядуванню вагомий обсяг фінансових ресурсів, які місцева влада самостійно спрямовувала б на власні потреби, в тому числі і на галузі освіти, охорони здоров’я тощо.

До бюджету розвитку міста Калуш за планом Мінфіну надійде 8 664,2 тис. грн., що на 870,1 тис. грн. (11,2%) більше проти 2011 року. Крім цього, у Державному бюджеті України на 2012 рік передбачено державні капітальні видатки, що в установленому порядку розподіляються Кабінетом Міністрів України.

Треба наголосити на тому, що нинішня проблема полягає не стільки в недостатності бюджетних коштів, скільки у неефективному їх використанні через недосконалу і розгалужену мережу, яка по багатьох параметрах випереджає європейські країни. Вирішити цю проблему можна виключно за умови проведення на регіональному рівні дієвих заходів у напрямі оптимізації усієї життєзабезпечуючої системи, яка надає послуги у тій чи іншій сфері (освітній, культурній, соціальній тощо) та зміни принципів фінансування цих соціально важливих галузей. 

Сьогодні на порядку денному як державної так і місцевої влади повинні гостро стояти питання всебічного наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Подібні заходи в першу чергу мають відбуватися через забезпечення органами місцевої влади своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів, вжиття ними заходів щодо покращання платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та скорочення податкового боргу.

Варто відзначити і те, що Уряд щорічно, в межах фінансових можливостей бюджету, підтримує місцеві бюджети на стадії їх виконання. Виключенням не став і минулий рік. У кінці року, з метою забезпечення місцевих бюджетів коштами на оплату праці працівників бюджетних установ та оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, Івано-Франківській області виділено додатково 85 938,5 тис. грн., які розподілялися обласною державною адміністрацією.

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=244855935