З 1 по 23 лютого вузи звітуватимуть про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
24.01.2012 | 13:28
Прес-служба МІНІСТЕРСТВа ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 

МОНмолодьспорту інформує керівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, про те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.11.2011 р. № 1327 у департаменті наукової діяльності та ліцензування Міністерства з 01.02.2012 по 23.02.2012 проходитиме звітна кампанія щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік.

Звітування та презентація вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік здійснюватиметься згідно з графіком, що додається.

Графік звітування та презентації

вищих навчальних закладів та наукових установ

щодо  наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік

 

№ з/п

Назва вищого навчального закладу,

наукової установи

Дата

1

Національний  педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

01.02.2012

2

Південноукраїнський національний педагогічний університет       імені К.Д. Ушинського

 

3

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

4

Київський національний лінгвістичний університет

 

5

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

6

Кіровоградський державний педагогічний університет

 імені Володимира Винниченка

 

7

Чернігівський  державний  педагогічний  університет

 імені Т.Г. Шевченка

 

8

Маріупольський державний університет

 

 

 

1

Харківський національний  педагогічний  університет 

імені Г.С.  Сковороди

02.02.2012

2

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла  Коцюбинського

 

3

Рівненський державний гуманітарний університет

 

4

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

5

Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка

 

6

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет       імені Григорія Сковороди

 

7

Криворізький державний педагогічний університет

 

8

Уманський державний  педагогічний  університет  імені Павла Тичини

 

 

 

1

Полтавський національний педагогічний університет                       імені В.Г.  Короленка

03.02.2012

2

Бердянський державний педагогічний університет

 

3

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

 

4

Сумський державний педагогічний університет імені                   А.С. Макаренка

 

5

Слов’янський державний  педагогічний університет

 

6

Дрогобицький державний  педагогічний  університет імені  Івана Франка

 

7

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

 

8

Українська державна інженерно-педагогічна  академія

 

 

 

1

Київський національний торговельно-економічний університет

06.02.2012

2

Тернопільський  національний економічний університет

 

3

Київський національний економічний університет імені Вадима  Гетьмана

 

4

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського

 

5

Харківський національний економічний університет

 

6

Одеський  державний  економічний університет

 

7

Донецький державний університет управління

 

8

Українська академія бізнесу та підприємництва

 

9

Чернігівський державний інститут економіки та управління

 

 

 

1

Донбаська державна машинобудівна академія

07.02.2012

2

Одеська державна академія холоду

 

3

Державна льотна академія України

 

4

Національний університет водного господарства та природокористування

 

5

Черкаський  державний технологічний  університет

 

6

Мукачівський державний університет

 

7

Одеський державний екологічний університет

 

8

Українська академія друкарства

 

 

 

1

Київський національний університет будівництва та архітектури

08.02.2012

2

Харківський національний університет будівництва і архітектури

 

3

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

 

4

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

 

5

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

 

6

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

7

Харківська національна академія міського господарства

 

8

Одеський державний екологічний університет

 

 

 

 

1

Національний транспортний університет

09.02.2012

2

Національний університет кораблебудування імені адмірала  Макарова

 

3

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

4

Одеська національна морська академія

 

5

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

6

Національний авіаційний університет

 

7

Одеський  національний морський  університет

 

8

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

9

Херсонський державний морський інститут

 

 

 

1

Чернігівський державний технологічний університет

10.02.2012

2

Національний лісотехнічний університет України

 

3

Житомирський державний технологічний університет

 

4

Український державний хіміко-технологічний університет

 

5

Київський національний університет технологій та дизайну

 

6

Національний університет харчових технологій

 

7

Одеська національна академія харчових технологій

 

8

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

 

 

1

Приазовський державний технічний університет

13.02.2012

2

Національний гірничий університет

 

3

Донбаський державний технічний університет

 

4

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

5

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

 

6

Херсонський національний технічний університет

 

7

Національна металургійна академія України

 

8

Криворізький технічний університет

 

 

 

1

Севастопольський національний технічний університет

14.02.2012

2

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

3

Кіровоградський  національний технічний університет

 

4

Дніпродзержинський державний технічний університет

 

5

Кременчуцький національний  університет                                      імені М. Остроградського

 

6

Запорізький  національний технічний університет

 

7

Луцький національний технічний університет

 

8

Запорізька державна інженерна академія

 

 

 

1

Київський національний університет імені Тараса  Шевченка

15.02.2012

2

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

4

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

 

5

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

6

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

 

7

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

8

Донецький національний університет

 

 

 

1

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

16.02.2012

2

Національний університет «Острозька академія»

 

3

Хмельницький  національний університет

 

4

Ужгородський національний університет

 

5

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

6

Сумський  державний  університет

 

7

Херсонський державний університет

 

8

Закарпатський державний університет

 

 

 

1

Запорізький  національний університет

17.02.2012

2

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 

3

Луганський  національний  університет  імені. Т.Г. Шевченка        

 

4

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

5

Черкаський  національний університет імені Богдана Хмельницького

 

6

Житомирський державний  університет імені Івана Франка

 

7

Кам’янець-Подільський  національний університет

 

8

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського

 

9

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

 

 

1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

20.02.2012

2

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

3

Національний університет «Львівська політехніка»

 

4

Одеський національний політехнічний університет

 

5

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

6

Донецький національний технічний університет

 

7

Вінницький національний технічний університет

 

 

 

1

Львівська національна академія мистецтв

21.02.2012

2

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

 

3

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

 

4

Закарпатський художній інститут

 

5

Львівський інститут економіки і туризму

 

 

6

Національний університет „ Одеська юридична академія”

 

 

7

Національний університет "Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"

 

 

 

 

1

Дніпропетровський державний інститут фізичного виховання і спорту

22.02.2012

2

Львівський державний університет фізичної культури

 

3

Харківська державна академія фізичної культури

 

4

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

5

Національний університет фізичного виховання і спорту

 

6

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

 

 

 

1

Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія» МОНмолодьспорту

23.02.2012

2

Інститут іоносфери МОНмолодьспорту і  НАН  України

 

3

Інститут термоелектрики НАН України  і  МОНмолодьспорту

 

4

Інститут фізичної оптики МОНмолодьспорту

 

5

Інститут магнетизму НАН України і МОНмолодьспорту

 

6

Інститут проблем штучного інтелекту МОНмолодьспорту і       НАН України

 

7

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОНмолодьспорту і НАН України

 

8

Науковий фізико-технологічний центр МОНмолодьспорту  і НАН України

 

9

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут  «Іскра» МОНмолодьспорту

 

10

 Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії МОНмолодьспорту

 

11

 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій  та систем НАН України і МОНмолодьспорту

 

 

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=244892035