Схвалено Концепцію забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері
20.08.2012 | 16:00
Прес-служба Міністерства фінансів
 

Уряд визначив концептуальні засади формування ефективного та дієвого механізму державного управління ризиками, спрямованого на недопущення та мінімізацію наслідків потенційного негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

З цією метою 15 серпня 2012 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив Концепцію забезпечення національної безпеки України у фінансовій сфері, прийнявши відповідне розпорядження.

Отже, для досягнення поставленої мети передбачено низку заходів, серед яких:

- проведення структурних реформ в економіці та забезпечення цінової та фінансової стабільності;

- забезпечення стабільності системи державних фінансів;

- дотримання економічно безпечного рівня державного боргу;

- створення умов для розвитку та функціонування внутрішнього ринку капіталу;

- стимулювання кредитування реального сектору, зменшення ризиків у банківській сфері;

- зменшення уразливості фінансової сфери від непрогнозованих змін у валютних курсах світових валют та напрямах потоків капіталу;

- збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку;

- посилення стійкості, прозорості та конкурентоспроможності небанківського фінансового сектору України.

Реалізація даного рішення забезпечить захист національних інтересів держави в разі виникнення та поглиблення загроз у фінансовій сфері, розроблення механізму державного управління ризиками у фінансовій сфері та мінімізацію наслідків глобальних загроз у разі їх виникнення, що сприятиме збалансованості фінансової сфери і забезпечить ефективне функціонування національної економіки та економічне зростання держави.

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=245503991