Надійність інвестування у казначейські зобов'язання України гарантована державою
17.09.2012 | 17:37
Прес-служба Міністерсва фінансів
 

Сьогодні у засобах масової інформації дискутується тема казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, тому Міністерство фінансів України надає роз’яснення з цього приводу.

Для залучення коштів фізичних осіб в економіку, у тому числі для обслуговування зовнішніх боргів уряду, необхідно створити умови для можливостей придбання державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті. З випуском валютних цінних паперів держава отримує можливість повернення в легальний обіг готівкової валюти (яка знаходиться у фізичних осіб та не використовується на банківських рахунках та в економіці), тим самим покращити ситуацію на валютному ринку. Держава отримує можливість за рахунок надходження цих валютних коштів погашати зовнішні борги та сплачувати за ними відсотки, не залучаючи додаткових валютних коштів на зовнішніх ринках, сприяти розвитку внутрішнього ринку та отриманню доходів національними інвесторами. Збільшення надходжень іноземної валюти дасть змогу поповнювати золотовалютні резерви, що є важливим для стабільності курсу національної грошової одиниці – гривні.

Фізичні особи отримують надійний інструмент для збереження власних накопичень у валюті . Їх ключова перевага перед валютними вкладами у банках – державна гарантія повернення вкладених коштів та ринкова процентна ставка. Враховуючи те, що громадяни вже розмістили свої заощадження в доларах, казначейські зобов’язання наразі матимуть попит. За експертними даними, на руках у населення знаходиться близько 50–70 мільярдів доларів, а обсяг валютних депозитів населення в банках на початок 2012 року становив близько 18,5 мільярда доларів.

Для того, щоб облігаціями зацікавилися громадяни, вони повинні конкурувати за рівнем прибутковості з валютними депозитами (середня ставка валютних депозитів строком 1 рік, український індекс ставок за валютними депозитами фізичних осіб, за даними агентства «Thomson Reuters», оприлюдненими на веб-сайті НБУ, становить близько 8,1%).

Міністерство фінансів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 836 «Про випуск казначейських зобов’язань» у жовтні розпочне розміщення казначейських зобов’язань на пред’явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн. доларів США із строком обігу 24 місяці, номінальною вартістю 500 доларів США, відсотковою ставкою 9,2% річних та сплатою купонів кожних шість місяців. Розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 23 долари США.  

Казначейські зобов’язання випускаються двома серіями А та Б. Обсяг випуску кожної серії складає 100 млн. доларів США за номіналом. Казначейські зобов’язання наступної серії розміщуються після продажу попередньої. Генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань є Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». ПАТ «Ощадбанк» отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку до установ, які проводять розміщення казначейських зобов’язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку бланків сертифікатів.

Продаж казначейських зобов’язань фізичним особам планується здійснювати з середини жовтня 2012 року в установах Ощадбанку на всій території України.

Для підтримки ліквідності казначейських зобов’язань ПАТ «Державний ощадний банк України» може викуповувати у фізичних осіб казначейські зобов’язання, які їм належать, на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості у валюті їх випуску. Питання щодо збільшення подальших обсягів випуску казначейських зобов’язань України вирішуватиметься з урахуванням досвіду проведення оголошеного розміщення та існуючого попиту з боку населення на запропоновані державні цінні папери.

Перевагами такого інструменту інвестування коштів, як казначейські зобов’язання України для населення, є надійність, гарантована державою (держава не допускала дефолту за своїми борговими зобов'язаннями), доступна номінальна вартість, випуск в документарній формі на пред’явника, що значно спрощує процедуру купівлі, обігу та погашення, відсутність оподаткування доходів, отриманих в результаті купонних виплат та продажу казначейських зобов’язань, можливість заощадити кошти із одночасним запобіганням можливим втратам.

Таким чином, держава пропонує простий та надійний спосіб заощадження грошей населення в іноземній валюті. Світова практика свідчить, що в більшості країн населення активно вкладає гроші у державні цінні папери. І хоча вони дають не найвищий прибуток, це – найнадійніший та найменш ризикований спосіб заощадити власні гроші.

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=245593718