Розроблено проект Державної програми розвитку внутрішнього водного транспорту на 2013-2021 роки
05.10.2012 | 18:24
Прес-служба Міністерства інфраструктури
 

Мінінфраструктури продовжує працювати над розвитком перевезень річковим транспортом. За оцінками фахівців, для того, щоб максимально ефективно розкрити та використати усі конкурентні переваги цього виду транспорту, а відтак збільшити обсяги вантажних та пасажирських перевезень річкою, необхідно, у першу чергу, мати чіткий план дій, визначити на державному рівні конкретні стратегічні цілі на середньострокову перспективу. Саме з цією метою та у розвиток діючої Транспортної стратегії України на період до 2020 року Мінінфраструктури розроблено проект Державної програми розвитку внутрішнього водного транспорту на 2013-2021 роки. Презентація напрацювань відомства відбулась у рамках чергового засідання Робочої групи МІУ з питань розвитку перевезень річковим транспортом.

У документі закладено комплексний підхід до розвитку внутрішнього водного транспорту – він передбачає як роботу над створенням якісної законодавчої бази у цій галузі, так і торкається питань безпеки судноплавства, оновлення та модернізації технічного, пасажирського та вантажного флоту, утримання у належному стані та розвиток річкової інфраструктури, а також вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації членів екіпажів суден. Це неповний перелік тих питань, вирішення яких передбачено проектом Державної програми у 2013-2021 роках. Крім того, окреслено і основні шляхи та способи досягнення поставлених цілей. Серед них – прийняття спеціального законодавчого акту, який би максимально повно та ефективно врегульовував усі відносини у сфері внутрішнього водного транспорту, вдосконалення системи регулювання тарифів на послуги річкового транспорту, формування конкурентного середовища на ринку річкових транспортних послуг та стимулювання його учасників для більш активного розвитку своєї діяльності, залучення інвестицій, розвиток мережі логістичних комплексів, складських та розподільних терміналів, проведення ефективної соціальної політики та підвищення рівня соціального захисту працівників галузі, тощо. Крім того, передбачено вдосконалення самої моделі управління річковим транспортом.

Деталізовано і комплекс заходів, які необхідно реалізувати протягом цих років.

Серед основних очікуваних результатів від виконання Програми – задоволення потреб національної економіки та населення у послугах річкового транспорту, підвищення якості річкових перевезень та водночас зменшення їх собівартості. Так, виконання Програми у тому числі націлене на створення передумов для утворення нових суб’єктів господарювання різних форм власності, що здійснюватимуть вантажні та пасажирські перевезення, а відтак конкуренція на ринку українських річкових перевезень має зрости – це у свою чергу стимулюватиме перевізників до підвищення якості надаваних ними послуг.

Реалізація Програми також дозволить підвищити інвестиційну привабливість галузі та створити передумови для модернізації річкової інфраструктури, оновлення флоту. Прогнозується і підвищення рівня провізної спроможності внутрішнього водного транспорту шляхом збільшення навігаційного періоду, створення умов для цілодобового руху суден, тощо.

Наразі це лише початковий проект, який буде доопрацьовуватися. Свої пропозиції до розроблюваного документу Мінінфраструктури запропонувало внести і учасникам Робочої групи з питань розвитку річкових перевезень, адже до її складу входять як фахівці державних підприємств, так і представники бізнесу – тобто безпосередні гравці українського ринку річкових перевезень. Тому їх точка зору може бути корисною для вироблення дійсно ефективної та дієвої Програми, повністю адаптованої до реалій сьогодення.

Варто наголосити, що робота з вдосконалення законодавчої бази у сфері функціонування внутрішнього водного транспорту, про яку говориться і у проекті Державної програми, вже розпочата. Наразі Робочою групою вже розроблено технічне завдання на підготовку проекту відповідного Закону.

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=245664752