НКЦПФР затвердила Положення про депозитарну діяльність
07.05.2013 | 15:14
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про депозитарну діяльність». Документ був прийнятий на черговому засіданні регулятора.

За словами розробників, нормативний акт визначає порядок провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами з надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах. Документ встановлює вимоги до порядку відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, порядку проведення операцій на рахунках у цінних паперах, порядку зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв`язку з їх погашенням або анулюванням.

Регуляторний акт встановлює вимоги до порядку внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, а також стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо.

Крім того, у Положенні про депозитарну діяльність містяться вимоги до діяльності учасників депозитарної системи та взаємовідносин між ними, а також вимоги до порядку складання реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядку взаємодії депозитарних установ з Центральним депозитарієм щодо складання реєстру, вимоги до змісту внутрішніх документів професійних учасників депозитарної системи України.

«Практичне значення і цільова спрямованість цього регуляторного акта полягає у підвищенні надійності захисту майнових прав інвесторів, поліпшенні інвестиційного клімату в країні», - зазначає директор Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності Ірина Курочкіна. 

У процесі підготовки проекту рішення Комісія обговорювала текст з учасниками ринку, прийняла їх рекомендації, які увійшли до уточненої редакції документу. На даний час Положення направлено до Мін’юсту для процедури держреєстрації.

Даний документ було підготовлено в рамках реалізації Національного плану дій на 2013 рік, щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=246316396