НКЦПФР затвердила зміни до Ліцензійних умов провадження депозитарної та клірингової діяльності
16.03.2016 | 12:12
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на черговому засіданні, що відбулося 15 березня 2016 року, затвердила зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності та клірингової діяльності.

Зазначене рішення направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Змінені Ліцензійні умови наберуть чинності після публікації в офіційних виданнях.

Змінами до Ліцензійних умов підвищено вимоги щодо розкриття річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком. Ліцензіат відтепер має забезпечувати цілодобовий доступ до такої інформації, а термін її перебування на веб-сайті з дати оприлюднення збільшено до п’яти років.

В останній редакції змін введено поняття «форс-мажорні обставини», введені вимоги до осіб, які займають посади головних бухгалтерів, або осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку, а саме відповідність вказаних осіб професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів.

Уточнено вимоги щодо відкриття нових відокремлених підрозділів у депозитарних та клірингових установ, відтепер це не потребуватиме додаткових дозвільних процедур.

У разі виникнення у особи, яка провадить депозитарну чи клірингову діяльність факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців, така особа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих спеціалістів протягом трьох місяців. В той же час, при виникненні такого факту у депозитарної установи – банку, наприклад, у зв‘язку із введенням тимчасової адміністрації, така установа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом місяця.

Ще одне уточнення щодо наявності сертифікованих фахівців у депозитарної установи – банку: за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які є сертифікованими фахівцями та відповідають кваліфікаційним вимогам, керівник банку може не мати відповідного сертифікату.

Крім того, в новій редакції рішення на депозитарні установи покладено обов’язок забезпечити резервне збереження (копіювання) інформації.

У цілому в оновлених Ліцензійних умовах розширено розділ щодо умов провадження клірингової діяльності. Зокрема, відкориговані вимоги до осіб, які провадять клірингову діяльність, а саме відповідність площі приміщення, кваліфікаційним умовам, вимогам програмно-технічного комплексу, встановленим при видачі ліцензії.

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» внесені зміни в процедуру видачі копії та дубліката ліцензії, а саме виключені такі процедури.

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=248894326