Урядом затверджено новий Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
21.06.2017 | 17:30
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 

Сьогодні Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Проект відповідного акта було розроблено Державною службою України з питань праці на виконання пункту 16 Плану заходів з імплементації розділу IV „Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки та відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо імплементації відповідних положень acquis ЄС у законодавство України.

Прийняте рішенням забезпечує повну адаптацію Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів до Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року, узгодження положень національного законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів у частині технічного регулювання.

Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня безпеки та конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва через ідентичність вимог безпеки; спрощенню процедур взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА) за визначеними пріоритетними секторами економіки; усуненню технічних бар’єрів у торгівлі зазначеною продукцією.

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=250086830